Kompetenser i fokus 2023 inom EU

I sitt årliga tal till unionens medborgare, utsåg Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen 2023 till det europeiska kompetensåret.

Syftet är att ge en ny impuls till livslångt lärande, ge människor och företag möjlighet att bidra till den gröna och digitala omställningen men också att stödja innovation och konkurrenskraft.

Det innebär bland annat

  • mer satsning på yrkesutbildning och kompetensutveckling
  • bättre samarbete med företagen
  • ökad matchning av företagens behov med människors ambitioner
  • förenklat erkännande av kvalifikationer för tredjelandsmedborgare

För satsningen finns också en officiell webbplats där man samlar olika verktyg, idéer och event som bidrar till att nå målen. 

European Year of skills

Senast uppdaterad: 22 februari 2023