Sedan en tid gör UHR bedömningar av utländska yrkesgymnasiala utbildningar för arbetsmarknaden. Den som vill söka till högskolan bör vara uppmärksam på om den aktuella yrkesutbildningen verkligen ger grundläggande behörighet.

Utlåtande över utländsk gymnasieutbildning

Individer kan ansöka om ett utlåtande hos UHR som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Ett utlåtande över en utländsk gymnasieutbildning riktar sig även till arbetsmarknaden och är ingen garanti för att personen är behörig för att studera på universitet/högskola. Utlåtandet visar med andra ord att utbildningen är avslutad (och motsvarar en gymnasieutbildning).

Tänk på: Även om en utländsk gymnasieutbildningen sägs motsvara en yrkesutbildning på gymnasienivå, behöver den inte ge grundläggande behörighet. Ge akt på formuleringen "utbildningen ger inte behörighet att studera på universitet eller högskola i Sverige" på utlåtandet från UHR. 

Utländsk yrkesgymnasial utbildning som ger behörighet

På utlåtandet över en utländsk gymnasieutbildning som ger grundläggande behörighet, finns rubriken Grundläggande behörighet och betygsmedelvärde. 

Bra att veta:  Ett utlåtande som visar att en utländsk utbildning ger grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier i Sverige, innehåller formuleringen "förutsatt att kraven i svenska, engelska och matematik också är uppfyllda".