Den fria rörligheten inom EU är ett av de mest uppskattade resultaten av Europasamarbetet. Mycket har genom åren gjorts för att smidigt överbrygga gränserna mellan våra länder. Som boende i ett EU land har vi rätt att arbeta på hela den fria arbetsmarknaden i Europa. Här kan Eures vara till hjälp.

Eures står för European Employment Services och är ett initiativ från Europeiska unionen som syftar till att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden inom Europa. Det är en kostnadsfri resurs för att söka jobb och flytta till ett annat europeiskt land. Arbetsförmedlingen är huvudman för Eures i Sverige.

Europa har en blomstrande och varierande arbetsmarknad, och organisationer i många länder letar efter unga talanger. Euresportalen ger tillgång till miljontals jobbannonser från hela Europa och annan praktisk information om att söka jobb i andra länder. Oavsett om man är intresserad av teknik, hälsa, kreativa yrken eller affärsverksamhet, kan man hitta jobbmöjligheter som passar. På eures.se finns svenska företag som är med i Eures-nätverket och kan erbjuda rådgivning och stöd ut mot en karriär i Europa.

Att söka jobb och flytta till ett nytt land kan vara överväldigande. Här kommer Eures-rådgivarna in i bilden. De finns där för att hjälpa till med allt från att vässa ett CV till att förstå arbetsrätt och boendealternativ på olika destinationer. En flytt kan vara kostsam, men genom Eures kan man även få ekonomiskt stöd via rörlighetsbidrag till intervjuresor, flytt och språkkurser.

För den som drömmer om att starta en karriär i Europa är Eures-nätverket en bra resurs för att ta det första steget mot ett spännande jobb i Europa. Eures vill gärna nå unga i början av karriären, med information om de möjligheter som finns. Bland relaterade länkar och dokument finns en artikel som de vill nå ut med till dem som vill starta en karriär i Europa.