UHR och landets lärosäten har beslutat att flytta fram datumet för införande av skärpta krav för grundläggande behörighet för sökande med äldre betyg till 2 juli 2025.

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Beslutet innebär att möjligheten att utfärda slutbetyg från kommunal vuxenutbildning ändras till att få utfärdas senast den 1 juli 2025, mot tidigare 1 juli 2021. Samtidigt ändras också övergångsbestämmelserna till högskoleförordningen där regeringen beslutat att äldre bestämmelser om grundläggande behörighet ska fortsätta gälla för den som senast 1 juli 2025 har fått slutbetyg från vuxenutbildningen.

Skärpta krav för grundläggande behörighet införs 2 juli 2025

I linje med beslutet har nu UHR och Sveriges universitet och högskolor i sin tur beslutat att flytta fram införandet av de skärpta kraven för grundläggande behörighet så att det införs för sökande med slutbetyg och avgångsbetyg som efter den 1 juli 2025 inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet. 

Bakgrund till regeringens beslut

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025. 

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs med fyra år, se Skolverkets webbplats