Ta del aktuella forskningsresultat och rapporter inom vägledningsområdet kopplade till arbete, mobilitet och studier för din omvärldsbevakning. Sammanställningen gjord av Euroguidance Sweden.

Arbetsgivarengagemang viktigt för karriärvägledning

Forskningsstudier visar att skolans aktiviteter såsom vägledningssamtal och arbetsplatsbesök, där människor från arbetsplatser är involverade, ofta är kopplade till bättre sysselsättningsresultat. Många unga har dock begränsade möjligheter att komma i kontakt med arbetsgivare och personer i arbetslivet medan de fortfarande är i skolan.

OECD-rapporten "Getting the most out of employer engagement in career guidance" undersöker hur ett bra arbetsgivarengagemang kan se ut samt hur digitalisering kan förbättra elevernas tillgång till arbetslivet inom karriärvägledningen.

Getting the most out of employer engagement in career guidance, på OECD:s webbplats iLibrary

Utlandspraktik inom svensk yrkesutbildning

Inom Cedefops nätverk för yrkesutbildning, ReferNet, publicerade Skolverket förra året en rapport om hur internationell mobilitet fungerar inom praktik bland elever på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Slutsatsen är att mer behöver göras för att underlätta elevernas deltagande.

International mobility in apprenticeships: Focus on long-term mobility - Sweden, pdf på Cedefops webbplats

Studenter satsar på fel kompetenser

I den engelska vägledningsforskaren Tristam Hooleys blog, Adventures in Career Development, kan man läsa om en undersökning som pekar på att de kompetenser som högskolestudenter satsar på att utveckla inte alltid stämmer överens med de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar.

Are students focusing on the wrong skills? på wordpress webbplats