Jämförelseguiden – utländsk utbildning i Sverige

Om guiden

Den här guiden hjälper dig att söka efter en utländsk utbildning och få svar på vad den kan jämföras med i det svenska utbildningssystemet. Jämförelsen är generell och tar inte hänsyn till individuella skillnader. Vår jämförelse bygger på att den utländska utbildningen är avslutad och att vi kan jämföra den med en svensk gymnasie-, eftergymnasial yrkes- eller högskoleutbildning. Resultatet kan du ladda ner som en PDF-fil till din dator.

Om du har frågor eller synpunkter som handlar om Jämförelseguiden kan du kontakta oss på utbildningsbedomning@uhr.se

Hitta utbildning

Jämförelseguiden är under utveckling. Det finns därför inte fullständig information om alla utbildningar från de länder som är sökbara i guiden.