Europass mobilitet är en förteckning över alla organiserade tillfällen som en person tillbringar i ett annat land i utbildningssyfte, så kallade Europass mobilitetsperioder.

I detta ingår till exempel:

 • En arbetspraktik i ett företag.
 • En akademisk termin som del av ett utbytesprogram.
 • En frivillig placering i en icke-statlig organisation.

Europass mobilitet är avsedd för alla som tillbringar en period i ett annat land i lärandesyfte, oavsett ålder eller utbildningsnivå. Det är EU-kommissionen som står bakom Europass, men det går bra att använda Europass för mobilitetsperioder även i länder utanför EU/EES.

Ett personlig dokument

Intyget Europass mobilitet är ett personligt dokument, där innehavarens utbildningsavsnitt i utlandet registreras.

Ett utbildningsavsnitt i utlandet är den tid som en person, oavsett ålder, utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden, tillbringar i ett annat land i lärandesyfte, och som äger rum inom ramen för ett gemenskapsprogram inom allmänbildande eller yrkesinriktad utbildning eller uppfyller följande kriterier:

 • avsnittet äger rum inom ramen för ett lärandeinitiativ som är baserat i hemlandet
 • den utsändande och den mottagande organisationen ingår ett skriftligt avtal.

Perioden utomlands följs upp i hemland och värdland

Perioden utomlands följs upp av två partnerorganisationer, den första i ursprungslandet och den andra i värdlandet. Båda partners avtalar om periodens syfte, innehåll och varaktighet och en mentor utses i värdlandet. Partners kan vara universitet, skolor, utbildningscentrum, företag, icke-statliga organisationer, med flera.

Att fylla i och utfärda Europass mobilitet-dokumentet

Här hittar du länk till det verktyg du ska använda för att fylla i och registrera Europass mobilitet:

Europass mobilitet - verktyg för registrering

Huvudprincipen med utfärdandet av Europass mobilitetdokumentet är att det är sändande och mottagande organisation som i samarbete fyller i dokumentet.

Så gör du

 • Sändande organisation (organisationen i Sverige som skickar ut deltagaren) loggar in på databasen för Europass mobilitet-dokumentet via länken ovan.
 • Förstagångsanvändare registrerar sig och får därefter användarnamn och lösenord.
 • Välj "Registrering nytt Europass" och fyll i uppgifter om den deltagare som ska ha mobilitetsdokumentet.
 • Klicka därefter på rutan "Skapa dokument".
 • Du ser då det aktuella mobilitetsdokumentet där uppgifter om deltagare och sändande organisation redan är ifyllda (du har möjlighet att ändra uppgifterna om de är felaktiga eller behöver kompletteras).
 • Du fyller i uppgifter under avsnitt 3 och 4 i dokumentet.
 • Det aktuella mobilitetsdokumentet har fått ett unikt Europass-nummer, till exempel SE-2012_18.
 • Spara dokumentet på din dator, använd gärna det föreslagna Europass-numret som filnamn.
 • Dokumentet skickas sedan, som e-post, till mottagande organisation (deltagarens arbetsplats).
 • Mottagarorganisationen fyller i den sista delen av word-dokumentet (avsnitt 5), skriver ut och skickar pappersoriginalet - med underskrift och stämpel - tillbaka till den sändande organisationen.
 • Pappersversionen skickas med vanlig post och word-dokumentet skickas per e-post.
 • Sändande organisation utfärdar Europass mobilitetdokumentet till deltagaren.

Obs! Det är inte alla fält i dokumentet som är obligatoriska att fylla i. Fält som inte är ifyllda kan du ta bort genom att radera dem i word-dokumentet. Det gör du innan du skickar dokumentet till den mottagande organisationen.

Kontakt

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för Europass mobilitet. För mer information om Europass och möjligheten att koppla detta till utbyten inom EU:s utbildningsprogram Erasmus+, kontakta:

Nichlas Malmdahl eller Sanna Holmkvist
E-post: europass@uhr.se

Senast uppdaterad: 26 juni 2019