Europass mobilitet är en förteckning över alla organiserade tillfällen som en person tillbringar i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte, så kallade Europass mobilitetsperioder.

I detta ingår till exempel:

 • En arbetspraktik i ett företag.
 • En akademisk termin som del av ett utbytesprogram.
 • En frivillig placering i en icke-statlig organisation.

Europass mobilitet är avsedd för alla som tillbringar en period i ett annat europeiskt land i lärandesyfte, oavsett ålder eller utbildningsnivå.

Ett personlig dokument

Intyget Europass mobilitet är ett personligt dokument, där innehavarens europeiska utbildningsavsnitt registreras.

Ett europeiskt utbildningsavsnitt är den tid som en person, oavsett ålder, utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden, tillbringar i ett annat land i lärandesyfte, och som äger rum inom ramen för ett gemenskapsprogram inom allmänbildande eller yrkesinriktad utbildning eller uppfyller följande kriterier:

 • avsnittet äger rum inom ramen för ett lärandeinitiativ som är baserat i hemlandet
 • den utsändande och den mottagande organisationen ingår ett skriftligt avtal
 • varje land som deltar är medlemsstat i EU eller EES.

Perioden utomlands följs upp i hemland och värdland

Perioden utomlands följs upp av två partnerorganisationer, den första i ursprungslandet och den andra i värdlandet. Båda partners avtalar om periodens syfte, innehåll och varaktighet och en mentor utses i värdlandet. Partners kan vara universitet, skolor, utbildningscentrum, företag, icke-statliga organisationer, med flera.

Att fylla i och utfärda Europass mobilitet-dokumentet

Här hittar du länk till det verktyg du ska använda för att fylla i och registerara Europass mobilitet:

Europass mobilitet - verktyg för registrering

Huvudprincipen med utfärdandet av Europass mobilitet-dokumentet är att det är sändande och mottagande organisation som i samarbete fyller i dokumentet.

Så gör du

 • Sändande organisation (organisationen i Sverige som skickar ut deltagaren) loggar in på databasen för Europass mobilitet-dokumentet via länken ovan.
 • Förstagångsanvändare registrerar sig och får därefter användarnamn och lösenord.
 • Välj "Registrering nytt Europass" och fyll i uppgifter om den deltagare som ska ha mobilitetsdokumentet.
 • Klicka därefter på rutan "Skapa dokument".
 • Du ser då det aktuella mobilitetsdokumentet där uppgifter om deltagare och sändande organisation redan är ifyllda (du har möjlighet att ändra uppgifterna om de är felaktiga eller behöver kompletteras).
 • Du fyller i uppgifter under avsnitt 3 och 4 i dokumentet.
 • Det aktuella mobilitetsdokumentet har fått ett unikt Europass-nummer, till exempel SE-2012_18.
 • Spar dokumentet på din dator, använd gärna det föreslagna Europass-numret som filnamn.
 • Dokumentet skickas sedan, som e-post, till mottagande organisation (deltagarens arbetsplats).
 • Mottagarorganisationen fyller i den sista delen av word-dokumentet (avsnitt 5), skriver ut och skickar pappersoriginalet - med underskrift och stämpel - tillbaka till den sändande organisationen.
 • Pappersversionen skickas med vanlig post och word-dokumentet skickas per e-post.
 • Sändande organisation utfärdar Europass mobilitet-dokumentet till deltagaren.

Obs! Det är inte alla fält i dokumentet som är obligatoriska att fylla i. Fält som inte är ifyllt kan du ta bort genom att radera det/dem i word-dokumentet. Det gör du innan du skickar dokumentet till den mottagande organisationen.

Kontakt

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för Europass mobilitet. För mer information om Europass och möjligheten att koppla detta till utbyten inom EU:s utbildningsprogram Erasmus+, kontakta:

Nichlas Malmdahl eller Sanna Holmkvist
E-post: europass@uhr.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2019