Så fungerar det

eTwinning är en del inom Europeiska unionens program Erasmus+ som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Hundratusentals lärare från 44 länder har gått med i programmet som startade år 2005.

Samarbeta med skolor i andra länder

eTwinning erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där du kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten - både med skolor i andra länder och i Sverige.

Genom nätverket får din skola möjligheten att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Du kan samarbeta med andra länder, med en eller flera partners, och sedan genomföra pedagogiska samarbeten. Samtidigt blir det digitala arbetssättet en naturlig del av din undervisning. Genom att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap får eleverna också möjligheten att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa.

En av eTwinningprogrammets största fördelar är att den enskilda läraren enkelt kan agera i programmet. Delta i onlinekurser, vara medlem av pedagogiska diskussionsgrupper – eller driva digitala samarbeten som del av undervisningen, där också eleverna interagerar över landgränserna.

Men eTwinning kan också användas som ett led i utvecklingen av skolan, till exempel genom att baka in programmet i skolans verksamhetsplan och/eller IT-strategi.

Kostnadsfri fortbildning

eTwinning erbjuder även fortbildning på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt. Både online-fortbildning och fortbildning i verkliga livet.

Mer om möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling på ESEP.

Workshoppar

Vi håller också kostnadsfria workshops i kommuner och på skolor runt om i landet. Vi kan skräddarsy workshopen efter era behov. Ett bra sätt att komma igång och få handfast vägledning!

På en typisk workshop visar vi hur du som lärare/pedagog kan använda dig av eTwinningnätverket. Vi berättar också om vilka slags samarbeten andra lärare genomfört. Ibland deltar även en erfaren eTwinnare som kan berätta om sin eTwinningresa.

Till workshopen hör även en hands on-del där du som deltar får tid att logga in på nätverket och själv prova dig fram. På en workshop finns också möjlighet att ställa frågor och att prata ihop sig med kollegerna.

 eTwinningteamet på UHR håller presentationer och workshops både på digital och fysisk väg. Fokus ligger på interaktivitet, diskussion och reflektion.  Även våra eTwinningambassadörer håller presentationer och workshops.

Det är helt enkelt ett bra sätt att komma igång och få handfast vägledning!

Boka en workshop

Det är kostnadsfritt att boka in en eTwinningworkshop. För en workshop eller presentation med ambassadör krävs minst åtta deltagare. För ett event som hålls av supportcentret från Universitets- och högskolerådet behövs minst 15 deltagare. Vid länkmöten kan vi flexa med minimiantalet.

Fyll i vårt bokningsformulär så kontaktar vi dig:

Boka en eTwinningworkshop (webropol)

Det går också bra att kontakta oss per mejl på eTwinning@uhr.se. Eller att ta kontakt med någon av våra ambassadörer direkt: Våra eTwinningambassadörer.

Ta hjälp av eTwinnings ambassadörer

Stödtjänsterna kompletteras av ett nätverk av erfarna eTwinnare, så kallade eTwinningambassadörer.

Läs mer om och inspireras av eTwinningambassadörerna.

Supportcenter ger dig stöd

I alla eTwinningländer finns ett supportcentrum som stöder eTwinninglärarna. I Sverige ligger supportcentret på Universitets- och högskolerådet.

Centret erbjuder olika stödtjänster som bland annat:

  • Nyheter och inspiration
  • Kostnadsfria informationsmöten, workshopar och deltagande i seminarier och konferenser
  • Närvaro på utbildningsmässor
  • Möjlighet till kommunöverenskommelse för uppstart och spridning av eTwinning i kommunens skolor.

Du kan också ta hjälp av vår helpdesk som du når via e-post, telefon och Facebook.

Följ eTwinning Facebook.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024