Lika behandling och icke diskriminering

UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden och skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning.  

UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning. Genom att arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att studera.

Till mer information om att studera med funktionsnedsättning inom högskolan och till publikationen "En högskola för alla" – som innehåller ett sextiotal goda exempel från lärosäten och andra myndigheter. 

 

 

Senast uppdaterad: 19 april 2024