Utbytestjänstgöring för statsanställda

Det finns flera möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är anställd inom staten. Du som deltar har möjlighet att stärka din kompetens och knyta värdefulla kontakter med kollegor i andra länder. För arbetsgivare är utbytestjänstgöring en chans att få kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar i andra länder i Europa och att öka den internationella kompetensen i organisationen.