Utbytestjänstgöring för statsanställda

Det finns många olika möjligheter till utbytestjänstgöring för den som är anställd inom staten. Den som deltar i ett utbytesprogram har möjlighet att stärka sin kompetens och knyta värdefulla kontakter med kollegor i andra länder. För arbetsgivare är utbytestjänstgöring en chans att få kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar i andra länder i Europa och att öka den internationella kompetensen i organisationen.