Lyssna

Lyckas med din ansökan till EU-praktik/traineeship

Vill du söka till något av de 40 olika praktikprogram som finns i EU:s institutioner, byråer och organ? För att få en praktikplats måste du skriva en riktigt bra ansökan. Här delar UHR med sig av sina bästa råd och tips för att du ska lyckas med din ansökan.

Varje år får flera tusen unga personer möjligheten att lära sig mer om EU och utveckla sina yrkeskunskaper och personliga egenskaper genom EU:s olika praktikprogram. Eftersom efterfrågan är stor med flera hundra tusen sökande från hela världen, är det viktigt att du skriver en bra ansökan.

För att kunna söka till de flesta EU-praktikprogrammen ska du vara minst 18 år, ha en akademisk examen (lägst kandidat/bachelor) och mycket goda kunskaper i två EU-språk, förslagsvis svenska och engelska. Andra praktikspecifika krav kan vara goda kunskaper i andra stora EU-språk som till exempel franska eller tyska, relevant arbetslivserfarenhet eller vissa ämneskunskaper.

Du kan inte söka EU-praktik om du har praktiserat eller arbetat mer än två månader vid en EU-institution eller ett EU-organ.

Börja i god tid och läs instruktionerna noggrant

Läs noga igenom informationen om ansökningsförfarandet och kontrollera att du uppfyller samtliga allmänna och praktikspecifika krav. Läs också eventuell FAQ innan du börjar fylla i din ansökan. Om du undrar över något, tveka inte att ta direkt kontakt med Traineeship Office. Det kan vara lärorik och intressant att följa någon EU-praktikantgrupp i sociala medier för att få tips och stöd.  

Kontrollera vilka dokument och underlag du behöver skicka in tillsammans med din ansökan, som till exempel personligt brev, polisintyg, referensbrev från arbetsgivaren eller dylik. Ta fram alla dokument, pass, ID-kort, intyg och certifikat som behövs.

Det är också viktigt att kontrollera sista ansökningsdatum och tid, som exempelvis den 30 juni 2020 12:00 (Bryssel-tid). Vänta inte till sista minuten för att skicka in din ansökan. Det kan hända att tekniska fel uppstår på grund av hög belastning och att du missar deadline.

Fylla i ansökan

Innan du börjar fylla i din ansökan (om du ska fylla in ansökningsformulär), klicka igenom hela ansökningsformuläret för att få en helhetsbild av vilken information som efterfrågas. Skriv ett utkast i Word. Kontrollera att din ansökan är komplett och korrekt ifylld. Fyll i alla rader, textfält och sätt kryss i alla rutor. Var inte rädd att upprepa samma information flera gånger om den efterfrågas på olika ställen. Tänk också på att ingen bedömare kommer att leta efter information som saknas i ansökan men finns i ditt CV eller motivationsbrev. All information ska finnas där den efterfrågas.

Informationen i din ansökan ska vara relevant för det praktikprogram du söker. Skriv inte att du är en duktig bagare om du söker praktik inom satellitnavigeringssystemet. Skriv istället om dina studier, praktik, arbete och även eventuella fritidsintressen som är relevanta för det praktikprogram du söker.

Institutionerna väljer själva ut sina praktikanter genom poängsättning av alla ansökningar. Observera att du får extra poäng för:

  1. Utbildning – mycket, hög, udda (magisternivå, PhD, ämnesspecifika kurser, utbildning i andra länder)
  2. Betyg (skriv om dina betyg, speciellt om du har högsta betyg i relevanta ämne)
  3. Språkkunskaper (fyll i alla språk du kan. Kan du läsa ryska eller arabiska? Kan du kinesiskt alfabet?)
  4. Internationell erfarenhet - tidigare utlandsstudier, jobb eller praktik (har du varit utbytesstudent? Har du gjort en termin inom Erasmus? – kom ihåg relevansprincipen)
  5. Arbetslivserfarenhet - arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag, volontärarbete
  6. Publikationer, tal (Har du publicerat en artikel? Har du hållit tal på en konferens?)

När du är klar med att fylla i din ansökan – korrekturläs texten flera gånger.  Be gärna någon annan som till exempel en kompis eller en lärare att läsa igenom ansökan. Din ansökan ska vara väl strukturerad, välskriven och rättstavad.

Formulera en bra motivering

Inom varje praktikprogram ska du motivera varför du söker samt beskriva dina val av en eller flera DG, byråer, organ, delegationer eller enheter. Se till att din motivering är riktad och konkret för just den praktikplats du söker. Skriv inte allmänt och kopiera aldrig text från institutionernas webbsidor. I motiveringen ska du lyfta fram att du vet vad aktuell DG, byrå, organ, delegation eller enhet arbetar med samt vilka visioner, prioriteringar, syften och mål de har. Det är alltid lämpligt att nämna att dina egna värderingar ligger i linje med EU:s prioriteringar och värderingar.

Din motiveringstext ska vara kort och koncis men också visa att du redan har kunskaper om EU. Du ska utgå från institutionernas perspektiv genom att skriva hur du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Utgå aldrig från ditt eget perspektiv genom att skriva att du vill göra praktik för att lära dig språket, eller för att göra ditt CV mer attraktivt.

Att välja praktikplats

När du väljer praktikplats ska du vara strategisk. Ofta kan du välja upp till tre olika praktikplatser i din ansökan. Dina val kommer att påverka hur din EU-praktik kommer att gå till och hur du kommer att tillbringa de kommande 3 till 10 månaderna som praktikant i ett annat land. Lägg mycket tid på urvalsprocessen. Läs informationen om vilka praktikplatser som finns, välj sedan flera praktikplatser och läs om varje praktikplats du kan tänka dig att skriva på prioriteringslistan. Läs på om vilka frågor som prioriteras på din valda praktikplats idag och koppla till dina erfarenheter och intressen. Ange vilka konkreta frågor är intressanta för dig. Skriv inte att du är intresserad att arbeta med transportfrågor, utan skriv hellre mer konkret att du till exempel är intresserad av att arbeta med luftfartssäkerhet.

Kom också ihåg att alla institutioner, byråer och organ har sina kontor på olika platser i Europa. EU-praktik omfattar inte bara Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Du kan hamna i Warszawa, Haag och även i Stockholm. 

Se till att din motivering är strukturerad. Du kan börja med en kort motivering av ditt beslut att söka EU-praktik och sedan motivera varje val av praktikplats. Oftast är antalet tillåtna tecken i textfältet begränsat. Därför är det viktigt att varje mening har betydelse och kommunicerar så mycket relevant information som möjligt. Be gärna någon annan att läsa och bedöma din motivering och fråga om ditt budskap kommer fram.

Sist men inte minst - underskatta inte dig själv! Var inte för blygsam när du beskriver dina förmågor och kompetenser. Kom ihåg att konkurrensen är hög och att du behöver sticka ut bland alla andra för att lyckas med din ansökan.

Processen efter ansökan

Bevaka dina mejl eller ditt ansökningskonto så att du inte missar någon viktig information. Det kan till exempel handla om kompletteringar av underlag som styrker din arbetslivserfarenhet eller utbildning, eller en kallelse till en telefonintervju. En del praktikplatser bedömer ansökningar löpande medan andra, som till exempel Blue Book, kan ta 2 - 3 månader innan de lämnar besked.

När du har fått besked om att du har fått en praktikplats (speciellt om det gäller Blue Book-praktik), måste du ta kontakt med den institution/byrå/organ du vill praktisera på och sälja in dig själv. Då ska du skriva en kort presentation och motivering till varför just du passar bäst hos dem. Var inte rädd att skryta om dig själv.

Lycka till med din ansökan!

Samtliga praktikmöjligheter

Kontakt för mer information

Asia Riazantceva, samordnare för EU-rekrytering, UHR
E-post: concours@uhr.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2023