Lyckas med din ansökan till EU-praktik

Vill du söka till något av de 60 praktikprogram som finns i EU:s institutioner, byråer och organ? För att få en praktikplats måste du skriva en riktigt bra ansökan. UHR delar med sig av råd och tips för att du ska lyckas med din ansökan.

Varje år får flera tusen unga personer möjlighet att lära sig mer om EU och utveckla sina yrkeskunskaper och personliga egenskaper genom EU:s olika praktikprogram. Eftersom efterfrågan är stor, med sökande från hela världen, är det viktigt att skriva en bra ansökan.

För att kunna söka till de flesta EU-praktikprogrammen ska du vara minst 18 år, ha en akademisk examen (lägst kandidat/bachelor vid ansökningsförfarandet) och mycket goda kunskaper i mist två officiella EU-språk, förslagsvis svenska och engelska. Andra praktikspecifika krav kan vara goda kunskaper i andra stora EU-språk, till exempel franska eller tyska, relevant arbetslivserfarenhet eller vissa ämneskunskaper.

Börja i god tid och läs instruktionerna noggrant

Läs igenom informationen om ansökningsförfarandet noga och kontrollera att du uppfyller samtliga allmänna och praktikspecifika krav. Läs också eventuell FAQ innan du börjar fylla i ansökan. Om du undrar över något, tveka inte att ta kontakt med Traineeship Office. Det kan vara lärorikt och intressant att följa någon EU-praktikantgrupp i sociala medier för att få tips och stöd.  

Kontrollera vilka dokument och underlag du behöver bifoga i din ansökan, till exempel:

  • personligt brev,
  • polisintyg,
  • referensbrev från arbetsgivare eller dylikt.

Ta fram alla dokument, pass, ID-kort, intyg och certifikat som behövs.

Kontrollera sista ansökningsdatum och exakt tid. Vänta inte till sista minuten med att skicka in ansökan. Det kan hända att tekniska fel uppstår på grund av hög belastning och att du missar deadline.

Fylla i ansökan

Klicka igenom hela ansökningsformuläret för att få en helhetsbild av vilken information som efterfrågas innan du börjar fylla i ansökan (om du ska fylla i ansökningsformulär). Skriv ett utkast. Kontrollera att ansökan är komplett och korrekt ifylld. Fyll i alla rader, textfält och sätt kryss i alla rutor. Var inte rädd att upprepa samma information flera gånger om den efterfrågas på olika ställen. Tänk också på att ingen bedömare kommer att leta efter information som saknas i ansökan men finns i ditt CV eller motivationsbrev. All information ska finnas där den efterfrågas.

Informationen i ansökan ska vara relevant för det praktikprogram du söker. Skriv inte att du är en duktig bagare om du söker praktik inom satellitnavigeringssystem. Skriv i stället om dina studier, praktik, arbete och även eventuella fritidsintressen som är relevanta för det praktikprogram du söker. Se till att information, speciellt alla datum, i ansökan stämmer överens med styrkande handlingar. Ha alla dokument tillgängliga när du fyller in ansökan för att inte skriva fel.

Institutionerna väljer själva ut sina praktikanter genom poängsättning av alla ansökningar. Observera att du får extra poäng för:

  1. Utbildning – mycket, hög, udda (magisternivå, PhD, ämnesspecifika kurser, utbildning i andra länder)
  2. Betyg (skriv om dina betyg, speciellt om du har högsta betyg i relevanta ämne)
  3. Språkkunskaper (fyll i alla språk du kan. Kan du läsa ryska eller arabiska? Kan du kinesiskt alfabet?)
  4. Internationell erfarenhet - Tidigare utlandsstudier, jobb eller praktik (har du varit utbytesstudent? Har du gjort en termin inom Erasmus? – kom ihåg relevansprincipen)
  5. Arbetslivserfarenhet - arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag, volontärarbete
  6. Publikationer, tal (Har du publicerat en artikel? Har du hållit tal på en konferens?)

När du är klar med  ansökan – korrekturläs texten flera gånger. Be gärna någon annan att läsa igenom ansökan. Ansökan ska vara väl strukturerad, välskriven och rättstavad.

Formulera en bra motivering

Inom varje praktikprogram ska du motivera varför du söker samt beskriva dina val av en eller flera DG, byråer, organ, delegationer eller enheter. Se till att motiveringen är riktad och konkret för just den praktikplats du söker. Skriv inte allmänt och kopiera aldrig text från institutionernas webbsidor. Lyfta fram att du vet vad aktuell DG, byrå, organ, delegation eller enhet arbetar med samt vilka visioner, prioriteringar, syften och mål de har. Det är alltid lämpligt att nämna att dina egna värderingar ligger i linje med EU:s prioriteringar och värderingar.

Motiveringstexten ska vara kort och koncis, men också visa din kunskap om EU. Utgå från institutionernas perspektiv genom att skriva hur du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Utgå aldrig från ditt eget perspektiv genom att skriva sådant som att du vill göra praktik för att lära dig språket, eller för att göra ditt CV mer attraktivt.

Att välja praktikplats

Var strategisk när du väljer praktikplats (eller område). Ofta kan du välja upp till tre olika praktikplatser i din ansökan. Valen påverkar hur din EU-praktik kommer att gå till och hur du kommer att tillbringa de kommande tre till tio månaderna som praktikant i ett annat land. Lägg tid på urvalsprocessen. Läs informationen om vilka praktikplatser som finns. Välj flera praktikplatser och läs om varje praktikplats du kan tänka dig att skriva på prioriteringslistan. Läs på om vilka frågor som prioriteras på praktikplatserna och koppla till dina erfarenheter och intressen. Ange vilka konkreta frågor som är intressanta för dig. Exempel: Skriv inte att du är intresserad av att arbeta med transportfrågor, utan skriv hellre mer konkret att du till exempel är intresserad av att arbeta med luftfartssäkerhet. I ansökan och motivationsbrevet bör du använda samma nyckelord (keywords) som finns i praktikannonsen, på generaldirektoratets, byråns, enhetens webbsida. Allt fler praktikkontor använder AI för att göra första granskningen av inkomna ansökningar. Då är det viktigt att använda nyckelord och formuleringar.

Kom också ihåg att alla institutioner, byråer och organ har kontor på olika platser i Europa. EU-praktik omfattar inte bara Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Du kan hamna i Warszawa, Haag och även i Stockholm. 

Se till att din motivering är strukturerad. Börja gärna med en kort motivering av ditt beslut att söka EU-praktik och motivera sedan varje val av praktikplats. Oftast är antalet tillåtna tecken i textfältet begränsat. Därför är det viktigt att varje mening har betydelse och kommunicerar så mycket relevant information som möjligt. Be gärna någon annan att läsa och bedöma din motivering.

Sist men inte minst: Underskatta inte dig själv! Framhåll dina förmågor och kompetenser. Kom ihåg att konkurrensen är stor och du behöver sticka ut för att lyckas med din ansökan.

Processen efter ansökan

Bevaka din mejl eller ditt ansökningskonto så att du inte missar viktig information. Det kan till exempel handla om kompletteringar av underlag eller en kallelse till en telefonintervju. En del praktikplatser bedömer ansökningar löpande medan andra, till exempel Blue Book, kan ta två till tre månader innan de lämnar besked.

Lycka till med din ansökan!

Samtliga praktikmöjligheter

Kontakt för mer information

Asia Riazantceva, samordnare för EU-rekrytering, UHR
E-post: concours@uhr.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2024