UHR lämnar varje år en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I årsredovisningen redovisas vilken verksamhet som genomförts under året och vad den har kostat.

I budgetunderlaget redovisar UHR sin uppfattning om vilken verksamhet som ska genomföras de kommande åren och vad den kommer att kosta.

Årsredovisning

Årsredovisning 2019 (pdf, nytt fönster)
Årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)
Årsredovisning 2017 (pdf, nytt fönster)
Årsredovisning 2016 (pdf, nytt fönster)
Årsredovisning 2015 (pdf, nytt fönster)
Årsredovisning 2014 (pdf, nytt fönster)
Årsredovisning 2013 (pdf, nytt fönster)

Budgetunderlag

Budgetunderlag 2021-2023 (pdf, nytt fönster)
Budgetunderlag 2020–2022 (pdf, nytt fönster)
Budgetunderlag 2019–2021 (pdf, nytt fönster)
Budgetunderlag 2018–2020 (pdf, nytt fönster)
Budgetunderlag 2017–2019 (pdf, nytt fönster)
Budgetunderlag 2016–2018 (pdf, nytt fönster)
Budgetunderlag 2015–2017 (pdf, nytt fönster)
Budgetunderlag 2014–2016 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 21 februari 2020