Årsredovisning och budgetunderlag

UHR lämnar varje år en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Senast uppdaterad: 22 februari 2024