Eurostudent 8, Studenters erfarenheter av diskriminering på svenska lärosäten

Kön, ålder och etnisk tillhörighet vanlig orsak till diskriminering. En femtedel av studenter vid svenska universitet och högskolor har upplevt diskriminering. Den vanligaste orsaken till att ha upplevt diskriminering är kön, följt av ålder och etnisk tillhörighet. Det visar den senaste Eurostudentundersökningen, Eurostudent 8.

Illustration med åtta personer som på något sätt upplever sig diskriminerade på svenska  lärosäten.  Illustration: Gabriel Wentz Illustration: Gabriel Wentz

Kvinnor och studenter med utländsk bakgrund mest utsatta

Det var vanligare bland kvinnor än bland män att ha känt sig diskriminerad, och den största skillnaden fanns när det gällde diskriminering utifrån kön. Bland studenter med utländsk bakgrund var det större andel som känt sig diskriminerade, där 22 procent hade upplevt diskriminering utifrån etnisk tillhörighet. I den gruppen var det också betydligt mer vanligt att ha upplevelser utifrån flera diskrimineringsgrunder, vilket skapar en större utsatthet.

Diskriminering vanligt på praktik och verksamhetsförlagd utbildning

Studenterna visade i fritextsvar att diskriminering under praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett utbrett problem. Det handlade framför allt om etnisk tillhörighet, men även om kön.

Diskriminering kan leda till avhopp från studier

Det fanns ett samband mellan diskriminering och allvarliga funderingar på att hoppa av sina studier. Bland dem som övervägde att sluta studera var det vanligare att ha upplevt diskriminering, än det var bland dem som planerade att fortsätta. Det indikerar att diskriminering kan påverka om studenter slutför sin utbildning eller inte.

”Studenters erfarenheter av diskriminering på svenska lärosäten
– Resultat från Eurostudent 8”

Senast uppdaterad: 25 april 2024