Lyssna

Beslut om annan platsfördelning och alternativt urval

UHR beslutar om annan platsfördelning och alternativt urval. Nedan listas aktuella beslut. Förteckningen är för närvarande under uppdatering.

Beslut om annan platsfördelning och alternativt urval

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med
Göteborgs universitet program

Ämneslärarprogrammet, inriktning musik (pdf)

2022-03-18 vt 2025
Kungliga musikhögskolan program  Kandidatprogram i musikpedagogik med inriktning musikterapi (pdf) 2021-04-07 vt 2024

Linköpings universitet
program Möbeldesign (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Linköpings universitet program Möbelsnickeri (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Linköpings universitet program Möbeltapetsering (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Lunds universitet program Biomedicinprogrammet 2019-11-26 vt 2023
Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i danspedagogik 2018-11-08 ht 2022
Stockholms universitet program Internationell företagsekonomi och statsvetenskap (pdf) 2017-12-21 ht 2022
Södertörns högskola program Grundlärarutbildning med interkulturell profil, inriktning fritidshem - arbetsintegrerad utbildning 2019-07-11 ht 2022

För frågor om tidigare beslut eller om UHR:s yttranden om andra behörighetskrav, kontakta UHR via e-post tilltradesfragor@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2 december 2022