UHR beslutar om annan platsfördelning och alternativt urval. Nedan listas aktuella beslut. Förteckningen är för närvarande under uppdatering.

Beslut om annan platsfördelning och alternativt urval

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med
Göteborgs universitet program

Ämneslärarprogrammet, inriktning musik (pdf)

2022-03-18 vt 2025
Kungliga musikhögskolan program  Kandidatprogram i musikpedagogik med inriktning musikterapi (pdf) 2021-04-07 vt 2024

Linköpings universitet
program Möbeldesign (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Linköpings universitet program Möbelsnickeri (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Linköpings universitet program Möbeltapetsering (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Lunds universitet program Biomedicinprogrammet 2019-11-26 vt 2023
Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i danspedagogik 2018-11-08 ht 2022
Stockholms universitet program Internationell företagsekonomi och statsvetenskap (pdf) 2017-12-21 ht 2022
Södertörns högskola program Grundlärarutbildning med interkulturell profil, inriktning fritidshem - arbetsintegrerad utbildning 2019-07-11 ht 2022

För frågor om tidigare beslut eller om UHR:s yttranden om andra behörighetskrav, kontakta UHR via e-post tilltradesfragor@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2 december 2022