Lyssna

Betald praktik

Betald praktik kan sökas av personer med avslutad högskole- eller universitetsexamen.

Betald praktik

För att söka betaldpraktik ska du:

  • vara minst 18 år
  • ha avslutad högskole- eller universitetsexamen
  • ha mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken

Observera att du inte kan söka betald EU-praktik om du har gjort någon form av praktik eller tjänstgöring under sex veckor inom institutionerna eller andra relaterade myndigheter (betald eller obetald) tidigare.

Det finns fler än 40 EU-praktikprogram för betald praktik. Samtliga EU:s institutioner, byråer och organ erbjuder betalda praktikmöjligheter varje år. EU:s institutioner (t.ex. kommissionens Blue Book praktik eller Europaparlamentets Schumanpraktik) tar emot praktikanter två gånger per år. EU:s byråer och organ öppnar ansökan en gång per år. Det finns praktikplatser inom en rad områden. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras.

Förutsättningarna inom varje praktikprogram varierar. Du får lön (600-1900 euro per månad), reseersättning samt försäkring. Praktiklängden är oftast mellan fem och tolv månader. Praktikstarten kan vara fast (1 mars/1 oktober) eller flexibel.

Samtliga praktikprogram hittar du via Epsos webbsida.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023