Här hittar du sammanfattningar på svenska av studier som har tagits fram i Eurydikenätverket. Studierna i sin helhet finns på engelska på Eurydikes europeiska webbplats. De är uppdelade i statistik och fakta, tematiska rapporter och nyckeldata.

Senast uppdaterad: 13 april 2022