Digitala tjänster för universitet och högskolor

UHR har i uppdrag att bistå Sveriges lärosäten med digitalisering och tjänsteutveckling inom studieadministration. Här hittar du information om de digitala tjänster vi erbjuder idag.

NyA – Antagning till högre utbildning

Nästan alla Sveriges universitet och högskolor använder NyA för antagning till högre utbildning. Inkluderar bland annat webbanmälan på Antagning.se och Universityadmissions.se.

NyA - Antagning till högre utbildning

Högskoleprovsanmälan

Administration för att anordna högskoleprovet. Inkluderar också anmälan till högskoleprovet via hogskoleprov.nu

Högskoleprovsanmälan

Nationella betygsdatabasen (Beda)

Beda är ett transportregister som samlar in examen och slutbetyg från gymnasieskolor och komvux för vidarebefordran till antagningssystemet NyA och till SCB.

Nationella betygsdatabasen (Beda)

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (Nais)

Nais används för att hantera och samordna ansökningar om särskilt pedagogiskt stöd från studenter med varaktig funktionsnedsättning.

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare

StipendieRauk- hantering av stipendier

StipendieRauk är en ny tjänst som UHR utvecklar. Piloten utvecklas åt Stockholms universitet för att underlätta arbetet med deras donationsstipendier.

StipendieRauk

Studenthälsa.se

Portalens mål är att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan studenthälsovården vid universitet och högskolor så att studenterna i högskolan på ett effektivare sätt kan ta del av de samlade erfarenheter som finns inom studenthälsovården.

Studenthälsa.se

TentaAdmin

TentaAdmin är ett verktyg för att administrera tentamenstillfällen, inklusive hantering av lokaler, tentamensvakter och tentander.

TentaAdmin

Validering- digitalt ansöknings- & administationssystem (Valda)

I Valda hanteras lärosätenas ärenden för validering i Lärarlyftet II och för bedömningen av blivande yrkeslärares yrkeskompetens.

Validering (Valda)

Senast uppdaterad: 12 juni 2024