Lyssna

Det här gör Universitets- och högskolerådet

UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten.

Antagning till högskoleutbildning

UHR handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbildningar i Sverige. De viktigaste kontaktpunkterna för den sökande är webbtjänsterna:

UHR genomför även antagning till en del andra utbildningar som t.ex. polisutbildningen och skorstensfejarutbildningen.

Högskoleprovet

UHR ansvarar för att ta fram högskoleprovet som årligen skrivs av cirka 125 000 personer. På uppdrag av universitet och högskolor hanterar UHR anmälningarna till provet via Studera.nu. Myndigheten beslutar också om resultatet av högskoleprovet.

Ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering till högskolan

UHR stödjer högskolornas arbete för att:

  • Öka mångfalden
  • Skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning
  • Arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder.

Detta görs genom pilotverksamhet, uppföljningar, analyser, konferenser och utbildning. 

Bedömning av utländska utbildningar

För att underlätta när en person med examen från ett annat land vill söka arbete eller studera i Sverige bedömer UHR gymnasiala, eftergymnasiala och akademiska utländska utbildningar och jämför dem med svenska examensnivåer. 

Detta arbete är viktigt för att arbetssökande med utbildningar från andra länder ska kunna komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Det är också viktigt för att göra det möjligt att ansöka till en högskoleutbildning i Sverige.

Bedömningarna baseras på internationella överenskommelser om erkännande av utbildning. UHR informerar även om utländsk utbildning nationellt och svensk utbildning internationellt.

UHR är också rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet och ger information om att arbeta inom reglerade yrken i EU.

Internationellt samarbete och mobilitet

UHR arbetar att ge människor förutsättningar att delta i internationella utbyten och samarbeten. Via de program UHR sköter – till exempel Erasmus+ och Nordplus – kan skolor, universitet och högskolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med flera söka bidrag för att genomföra samarbetsprojekt med andra länder. Lärare, studenter och elever är exempel på grupper som kan delta i utbytena.

UHR sköter också utbytestjänstgöring för statsanställda och förbereder för arbete och praktik inom EU:s institutioner.

Information om högre utbildning

UHR informerar om högskoleutbildning så att de som vill söka till högskolan ska kunna göra ett genomtänkt val. UHR samarbetar även med studie- och yrkesvägledare samt inspirerar till högskolestudier, till exempel genom webbplatsen Studera.nu.

Systemförvaltning och systemstöd

UHR förvaltar, utvecklar och ansvarar för driften av flera stora administrativa IT-system som används inom högskolan. Störst är det nationella antagningssystemet (NyA) som varje år hanterar över 800 000 ansökningar till högre utbildning. 

Senast uppdaterad: 11 september 2023