StipendieRauk

StipendieRauk är en ny tjänst som UHR utvecklar. Piloten utvecklas åt Stockholms universitet för att underlätta arbetet med deras donationsstipendier.

Systemet omfattar två ingångar; dels Mina sidor och dels en handläggningsdel. På Mina sidor kan studenter ansöka om stipendier från stiftelser som finns på lärosätet. På handläggningssidorna administrerar handläggare ansökningar, fördelar till bedömare och tar ärenden vidare till beslut. De som bedömer ansökningar använder systemet för sina bedömningar.

UHR står för den tekniska leveransen och arbetet med att ta fram och förvalta innehållet sker i samarbete med Stockholms universitet. För inloggning i systemet tillämpas för alla användare federationsinloggning med Shibboleth. Det gör att användarna kan logga in med sina vanliga inloggningsuppgifter på sitt lärosäte eller från annan organisation inom Swamid-federationen.

Planer finns att framöver se över implementering av stöd för ytterligare stipendiehanteringstjänster både för Stockholms universitet och andra lärosäten.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024