I varje land inom EU finns det ett rådgivningscentrum som kan hjälpa dem som vill arbeta inom ett reglerat yrke.

Rådgivningscentrum hjälper till med till exempel:

  • information om vilka yrken som är reglerade i olika länder
  • om det krävs tillstånd att arbeta inom yrket
  • frågor om vilka dokument som ska skickas med en ansökan
  • språkkrav
  • om det europeiska yrkeskortet (EPC).

Rådgivningscentrum besvarar även frågor från myndigheter och branschorganisationer, exempelvis frågor om svensk utbildning eller vad som gäller för den som vill anställa personer med utländsk utbildning.

Läs mer om vad du kan behöva göra för att börja arbeta inom ett reglerat yrke i ett annat EU-land.

Kontaktuppgifter

Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet
E-postadress: ykinfo@uhr.se
Telefon: 010-470 03 00

Intyg över svensk utbildning

Rådgivningscentrum i Sverige kan också utfärda intyg över svensk utbildning för arbete i ett annat land. I intygen ger vi information som hjälper myndigheter i andra länder att förstå hur de ska hantera den svenska utbildningen vid en ansökan om att få utöva ett reglerat yrke. Läs mer och ansök om ett intyg över din svenska utbildning.

Handläggningstid

Rådgivningscentrum har generellt korta handläggningstider. Det tar omkring två till tre veckor att få svar från det att ett ärende är komplett. Ibland kan vi behöva kontakta en annan myndighet för att exempelvis styrka (kontrollera) utbildning, och då kan handläggningstiden bli något längre.

 

 

Senast uppdaterad: 1 december 2020