I varje land inom EU finns det ett rådgivningscentrum som kan hjälpa dem som vill arbeta inom ett reglerat yrke.

Rådgivningscentrum hjälper till med till exempel:

  • information om vilka yrken som är reglerade i olika länder
  • om det krävs tillstånd att arbeta inom yrket
  • frågor om vilka dokument som ska skickas med en ansökan
  • språkkrav
  • om det europeiska yrkeskortet (EPC).

Rådgivningscentrum besvarar även frågor från myndigheter och branschorganisationer, exempelvis frågor om svensk utbildning eller vad som gäller för den som vill anställa personer med utländsk utbildning.

Läs mer om vad du kan behöva göra för att börja arbeta inom ett reglerat yrke i ett annat EU-land.

Brexit

31 december 2020 avlutades den övergångsperiod som varit gällande sen Storbritannien lämnade EU. Ett avtal om framtida relationer mellan EU och Storbritannien har tagits fram.

För erkännande av yrkeskvalifikationer, det vill säga för att kunna arbeta inom ett reglerat yrke gränsöverskridande mellan EU och Storbritannien, gäller i korthet följande från och med 1 januari 2021:

  • Ett redan fattat beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer är gällande även efter Storbritanniens utträdesdag ur EU.
  • Ansökningar om erkännande för stadigvarande yrkesutövning till/från Storbritannien som lämnades in senast 31 december 2020 kommer att behandlas klart enligt EU- regelverk.
  • Ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer för tillträde till reglerat yrke till/från Storbritannien som lämnas in från och med 1 januari 2021 omfattas inte längre av EU-bestämmelserna.
    Enligt det handels- och samarbetsavtal som nu slutits mellan EU och Storbritannien kommer det vara möjligt för de olika yrkeskategorierna att gå samman och ansöka om att förhandlingar inleds om att upprätta avtal med Storbritannien om erkännande av yrkeskvalifikationer per yrkeskategori.

Intyg över svensk utbildning

Rådgivningscentrum i Sverige kan också utfärda intyg över svensk utbildning för arbete i ett annat land. I intygen ger vi information som hjälper myndigheter i andra länder att förstå hur de ska hantera den svenska utbildningen vid en ansökan om att få utöva ett reglerat yrke. Läs mer och ansök om ett intyg över din svenska utbildning.

Kontaktuppgifter

Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet
E-postadress: ykinfo@uhr.se
Telefon: 010-470 03 00

Handläggningstid

Rådgivningscentrum har generellt korta handläggningstider. Det tar omkring två till tre veckor att få svar från det att ett ärende är komplett. Ibland kan vi behöva kontakta en annan myndighet för att exempelvis styrka (kontrollera) utbildning, och då kan handläggningstiden bli något längre.

 

 

Senast uppdaterad: 31 mars 2022