Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet rapporterar

Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet är regeringens satsning för att bland annat främja Sverige som kunskapsnation, attrahera internationella investeringar och kompetens. Innovations- och forskningsråden är placerade på de svenska ambassaderna i Brasilia, Washington D.C., London, New Delhi, Peking, Seoul och Tokyo.

Innovations- och forskningråden jobbar aktivt med innovationsfrämjande, samarbeten inom forskning och högre utbildning. Rådens uppgift är bland annat att agera dörröppnare för att koppla samman relevanta aktörer. 

Plint publicerar aktuella omvärldsspaningar från respektive innovations- och forskningsråd på denna sida.

Mer information om Innovations- och forskningrådens verksamhet på regeringens webbplats.