Kom igång

Det är enkelt att komma igång med eTwinning. Här beskriver vi hur du registrerar dig, hittar en samarbetspartner och genomför ett projekt.

För att komma igång med eTwinning registrerar du dig på European School Education Platform, ESEP, och ansluter dig till eTwinning. Då kan du söka efter samarbetspartners bland registrerade pedagoger över hela Europa och gå med i diskussionsgrupper eller ta del av fortbildningsmöjligheter.  

För att kunna ansluta dig till eTwinning behöver du vara lärare, rektor, studie- och yrkesvägledare, IKT-samordnare, bibliotekarie, pedagogisk rådgivare, skolpsykolog, kurator, lärarutbildare eller lärarstudent. Du behöver också ha ett så kallat EU-login.

Så registrerar du dig på eTwinning

Inspireras av våra färdiga projektplaneringar

När du är ansluten kan du börja med att titta i din planering och fundera över vilka moment som kan passa för samarbete. Diskutera med kollegor och elever. Kolla in våra färdiga projektplaneringar som du kan genomföra som de är eller hämta inspiration från. Planeringarna bygger på projekt som andra pedagoger har genomfört och har en tydlig koppling till läroplanen.  

Färdiga projektplaneringar

Tips och råd från andra lärare

Hur hittar jag en samarbetspartner?

På ESEP finns det flera sätt att söka efter pedagoger som passar din projektidé. Här kan du till exempel bläddra bland andra medlemmars profiler och projektförslag: Nätverka med andra pedagoger på ESEP.

Om du hittar ett intressant förslag kan du svara på det. Alla som är anslutna till eTwinning kan mejla varandra inom nätverket. Du kan även själv publicera ett projektförslag. Då beskriver du kort din projektidé, hur gamla dina elever är och vilket språk du önskar genomföra projektet på.

Registrera ert projekt

När du hittat en partner och ni har kommit överens om hur ni ska samarbeta är det dags att formellt registrera projektet på eTwinning.

  • En av er beskriver samarbetet i ett formulär som finns under fliken "Projekt" och sedan "Skapa ett nytt projekt".
  • Den andra partnern ger sedan sitt godkännande till att projektet startas genom att klicka på notifieringar och sedan godkänna förfrågan.

Projektet registreras efter att de nationella eTwinningkontoren i båda länderna bekräftat registreringen. Det kan ta några arbetsdagar. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet, UHR, som godkänner registreringen.

När projektet är bekräftat kan ni börja lägga in material på den gemensamma projektsidan och samarbetsytan, TwinSpace. Ni kan också bjuda in fler partners men ett eTwinningprojekt har alltid en grundare och en medgrundare – dessa ska vara lärare i olika länder för att projektet ska räknas som europeiskt och inte nationellt.

Hur ni arbetar med projektet

Du planerar projektet tillsammans med din partner och ni arbetar med det på det sätt som ni har kommit överens om. Alla registrerade samarbeten har tillgång till resurser för kommunikation och publicering via TwinSpace, men ni kan också välja att använda andra digitala verktyg.

Under hela processen har ni även tillgång till stöd från oss. Ni kan mejla oss med frågor eller funderingar på etwinning@uhr.se eller ta hjälp av supportsidan på ESEP.

Det finns inget entydigt svar på vad som kännetecknar ett gott eTwinningssamarbete. Inom eTwinning finns ett brett spektrum av lyckade projekt och samarbeten, som alla är olika varandra beroende på lärare, elever, skolform, ämnen, tema, längd, och vilka digitala verktyg som använts. Men under de år eTwinning varit igång har det strömmat in goda råd från eTwinnare som redan hunnit prova sig fram i projektvärlden.

1. Du behöver inte ha expertkunskaper

Som lärare behöver du varken vara expert på projekthantering eller på digitala arbetssätt för att genomföra ett eTwinningprojekt. En av programmets viktigaste tankar är att du som lärare kan börja med ett mindre och kort projekt och pröva dig fram i din egen takt, med hjälp av dina samarbetspartner.

Ett gott råd till nybörjare är alltså att börja smått (det går alltid att bygga på eller att börja med ett större projekt senare). 

Twinningplattformen finns även en uppsjö av exempelprojekt och kitt som du kan använda eller inspireras av. Du kan också när som helst kontakta supporten på UHR eller någon av de svenska eTwinningambassadörerna för handledning oh stöd.

2. Planera och lär känna din/dina partner

Projektplaneringen tar ofta, och får ta, längre tid än man tror. Ge dig tid att lära känna din/dina samarbetspartner, när olika kulturer möts. Ömsesidigt förtroende är viktigt.

Gör upp realistiska tidplaner tillsammans inom projektet. Jämför skolornas termins- och lovtider, för att kunna göra en fungerande tidplan. Tiderna kan variera mycket, även inom Norden. Märker du att du inte kan hålla tidplanen, meddela din/dina partner det så snart du kan.

3. Involvera mera

Ge eleverna en tillräckligt utmanande uppgift, be gärna eleverna om förslag på till exempel tema, och ge dem gärna ansvar för (en del av) projektet, beroende på ålder. På det sättet involverar du och motiverar dem. Involvera gärna också dina kolleger, till exempel genom att planera för ett projekt som är ämnesövergripande. Kom ihåg att informera elevernas föräldrar om projektet, om och hur de kan ta del av projektet.

4. Låt eleverna jobba internationellt

Ett eTwinningssamarbete förutsätter tätt samarbete mellan de involverade lärarna. Men tänk gärna på att också låta eleverna samarbeta och lära sig tillsammans med elever i internationella smågrupper. Att eleverna får jobba tillsammans och att göra en produkt tillsammans kan vara värdefullt. Fundera på om yngre elever skulle kunna illustrera en saga som den andra klassen har skrivit - eller kan klasserna skriva ett kapitel var i en gemensam saga? Kan ni ordna chattsessioner mellan elever? Kan eleverna diskutera teman i ett diskussionsforum eller kommentera varandras blogginlägg? Är det möjligt att ordna online-möten mellan elevgrupperna? Se varandra som resurs, inte bara som publik.

5. Gå in i samarbetet med öppet sinne

Internationella skolsamarbeten ger dig som lärare en chans att lära nytt, när det gäller pedagogik, digitalisering, språk, Europakunskap, men eventuellt också vad gäller stoffet i dina egna ämnen, det är både fortbildning och livslångt lärande i högsta grad. 

Senast uppdaterad: 13 maj 2024