Arkitekt, undersköterska och ingenjör är exempel på yrken som är reglerade i många länder men inte i Sverige. Om du vill att rådgivningscentrum ska utfärda ett intyg över din svenska utbildning ska du skicka din ansökan till oss.

Ansökan om intyg för arbete utomlands

Om du har frågor om intyget kan du vända dig till rådgivningscentrum på:

ykinfo@uhr.se, telefon 010-470 03 00 eller fax 010-470 03 01.

Ytterligare information

Om du vill ha information om vad som krävs för att du ska få rätt att arbeta inom ditt yrke i ett annat EU/EES-land ska du kontakta nationellt rådgivningscentrum i det landet.

Hantering av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen

I enlighet med 7 kap. 9 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer utfärdar UHR det intyg som krävs för att ditt examens- eller utbildningsbevis ska godtas som ett bevis på formella kvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. För att UHR ska kunna behandla din ansökan om intyg så måste UHR behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid utfärdandes av intyg över svensk utbildning för arbete utomlands är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Läs mer om hur UHR hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 22 januari 2021