Ska du arbeta inom ett reglerat yrke i ett annat land? Rådgivningscentrum kan utfärda ett intyg över din svenska utbildning. Intyget kan hjälpa den ansvariga myndigheten eller arbetsgivaren i det andra landet att förstå hur din utbildning ska bedömas

Vi utfärdar intyg över svensk utbildning, både för yrken som är reglerade i Sverige och för dem som inte är det, men som är reglerade i det land du önskar arbeta i.

Exempel på utbildningar som Rådgivningscentrum kan utfärda intyg över är arkitekt, lärare, undersköterska, veterinär och frisör.

Ansök om intyg

Du ansöker om intyget genom att skicka ett mejl till: ykinfo@uhr.se

I mejlet ska du uppge uppgifter i följande ordning:

  • Yrke
  • Land du vill arbeta i (mottagandeland)
  • Syfte med intyget (förklara varför du behöver det, till exempel vilken myndighet som behöver intyget)
  • Personnummer eller födelsedatum
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress (intyget är digitalt och skickas till din e-post)

Bifoga dokument (till exempel examensbevis och ämnesförteckning).

Ytterligare information

Om du vill ha information om vad som krävs för att du ska få rätt att arbeta inom ditt yrke i ett annat EU/EES-land ska du kontakta nationellt rådgivningscentrum i det landet.

Hantering av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen

I enlighet med 7 kap. 9 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer utfärdar UHR det intyg som krävs för att ditt examens- eller utbildningsbevis ska godtas som ett bevis på formella kvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. För att UHR ska kunna behandla din ansökan om intyg så måste UHR behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid utfärdandes av intyg över svensk utbildning för arbete utomlands är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Läs mer om hur UHR hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 17 december 2021