Här publicerar UHR övningsmaterial inför EU:s urvalsprov Computer-based multiple-choice test, både i form av nedladdningsbara pdf:er och ett online-test med länk nederst på sidan.

Universitets- och högskolerådet har vidareutvecklat utbildningen inför det databaserade testet, som bygger på olika logiktester. Utbildningen genomförs nu med svenskt material, som är det som testas för alla som valt svenska som förstaspråk.

Här hittar du länkar till webbsidor med övningsmaterial samt dokument som du kan ladda ned och använda inför träningen och uttagningsproven.

Introduktioner till testerna

Presentation, svenska: Träning för EU:s uttagningsprov - CBT-delen (pdf)

Presentation, svenska: Generellt om delproven (pdf)

Presentation, svenska: Omdömesförmåga i en given situation (pdf)

Presentation, svenska: Logiskt tänkande (pdf)

Presentation, svenska: Läsförståelse (pdf)

Presentation, svenska: Tolkning av sifferuppgifter (pdf)

Övningsmaterial med facit

Tester att öva på från 2017:

Övningar Läsförståelse

Facit Läsförståelse

Övningar Logisk problemlösning

Facit Logisk problemlösning

Övningar Matematisk problemlösning

Facit Matematisk problemlösning

Tester att öva på från 2016:

Övningar läsförståelse, på svenska (pdf)

Övningar tolkning av sifferuppgifter, på svenska (pdf)

Övningar logiskt tänkande, på svenska (pdf)

Övningar situationsbedömningstest, på engelska (pdf)

Facit läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter, logiskt tänkande och situationsbedömning (pdf)

Tidigare tester:

Övningar läsförståelse, på svenska (pdf)

Facit läsförståelse (pdf)

Övningar Verbal Reasoning (läsförståelse), på engelska (pdf)

Facit Verbal Reasoning (pdf)

Övningar tolkning av sifferuppgifter, på svenska (pdf)

Facit tolkning av sifferuppgifter (pdf)

Övningar Numerical Reasoning (tolkning av sifferuppgifter), på engelska (pdf)

Facit Numerical Reasoning (pdf)

Frågor Abstract Reasoning (logiskt tänkande), på engelska (pdf)

Facit Abstract Reasoning (pdf)

Länkar till andras övningsmaterial

Tidigare provdeltagare har tagit hjälp av boken "The Ultimate EU Test Book" när de tränat inför inför proven. Du kan köpa boken på Internet och hos välsorterade bokhandlar.

På webbplatsen eutraining.eu finns e-böcker att ladda ned fritt: Free E-Books on EU Jobs and EPSO exams (nytt fönster)

Exempel på övningar på EPSO:s webbplats: EPSO Sample tests (nytt fönster)

Självtest inför en AST3-uttagning: EPSO AST3 Exam Landing

Övningsmaterial att köpa

Du kan köpa övningsmaterial - böcker, onlineträning, kurser - via företaget ORSEU Competitions webbplats:

orseu-concours.com (nytt fönster)

ladda ned och använda inför träningen och uttagningsproven.

Kontakta UHR för mer information:

Mejla concours@uhr.se

Senast uppdaterad: 16 september 2019