Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov som kan skrivas två gånger per år.

Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov som används vid urval till högskolan. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier.

All information om och anmälan till högskoleprovet hittar du på Studera.nu.

Det viktigaste om högskoleprovet på Studera.nu

450 kronor

Högskoleprovet äger rum två gånger per år, i mars/april och oktober. Anmälningsavgiften är 450 kronor.

Anpassade prov

Utöver det vanliga högskoleprovet finns det tre anpassade prov. Dessa är anpassade för

  • svagt synskadade
  • gravt synskadade
  • dyslektiker

Till information om anpassade prov för dig med synskada på studera.nu

Till information om anpassade prov för dig med dyslexi på studera.nu

Intyg på dyslexi

För att du som är dyslektiker ska kunna skriva provet måste du ha ett intyg på att du har dyslexi. Det får du från någon av de godkända intygsgivarna som finns på studera.nu.

Till intygsgivare på studera.nu

Information och mall till dig som är intygsgivare (pdf)

Du som vill bli intygsgivare

För att bli intygsgivare för dyslektiker som behöver förlängd tid på högskoleprovet ska du bli godkänd av våra bedömare efter inskickat underlag. Bedömarna har två granskningsmöten per år — en gång under våren och en gång under hösten.

För mer information kontakta:
  
Växeln 010-470 03 00

Universitets- och högskolerådet utvecklar, högskolorna anordnar

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att ta fram högskoleprovet samt för rättningen av högskoleprovet. Universiteten och högskolorna ansvarar för det praktiska arbetet kring provet genom att anordna det på en rad orter runt om i landet.

Arbetet med att utveckla högskoleprovet pågår hela tiden. Det kan  handla om:

  • Kvalitetssäkring
  • Provets konstruktion och svårighet
  • Olika anpassningar
  • Uppdrag från regeringen
  • Utredningar

Två särskilda uppdrag under 2016

Under 2016 ska UHR kartlägga hur och i vilken omfattning resultatet av högskoleprovet används vid sidan av provurvalet vid antagningen till högskolan. Uppdraget ska återrapporterades till regeringen den 20 juni. Du kan läsa rapporten här.

Regeringen har gett UHR i uppdrag att analysera vilka konsekvenser en mer flexibel användning av högskoleprovets två delar skulle kunna få för antagningen till olika utbildningar. Analysen ska visa hur gruppen antagna påverkas av olika viktningar av de två delarna (kvantitativa och verbala) i förhållande till varandra, bland annat utifrån kön, ålder och betygsvärde. Uppdraget ska återrapporteras till regeringen i mars och oktober 2016.

Fusk identifieras och får konsekvenser

Drygt 55 000 personer skrev högskoleprovet den 29 oktober 2016. UHR har beslutat att inte ge något resultat till 51 provskrivare på grund av fusk. Dessa personer är polisanmälda och blir också avstängda från att skriva provet under två år.

Efter höstens skärpning av reglerna är det inte riskfritt att fuska på högskoleprovet. Nu kan UHR stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. Dessutom är alla former av fusk straffbara - fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse.

För att störa det organiserade och tekniskt avancerade fusket, använde UHR fyra olika varianter av det sista provpasset i samband med provet den 29 oktober.I analysarbetet efter provet har UHR identifierat 50 fall där svarsmönstren visar att det med hög sannolikhet inte har gått till på rätt sätt. Dessutom har en av provorterna - Linköping - ertappaten deltagare med otillåtna hjälpmedel under själva provet.

Bland de provskrivare som har fuskat, har UHR identifierat 37 personer i Stockholm, nio personer i Skåne, fyra personer i Göteborg och en person i Linköping.

UHR fortsätter utredningen för att ta reda på hur många ytterligare provdeltagare som kan komma att polisanmälas.

UHR kommer att fortsätta utveckla provet och överväger fler åtgärder för att komma åt användningen av otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet.

Brottsligt enligt högskoleförordningen

I augusti 2016 genomförde regeringen två ändringar i högskoleförordningen som innebär att den som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov, ska stängas av från deltagande i provet under två år, det vill säga vid fyra provtillfällen.

 

 

Senast uppdaterad: 7 december 2016