Beda – nationella betygsdatabasen

Den nationella betygsdatabasen Beda samlar in examina och slutbetyg från gymnasieskolor och komvux och vidarebefordrar dem till SCB och antagningssystemet NyA. Under de kommande åren kommer Beda att förberedas för att också användas i antagningen till komvux, folkhögskolan och yrkeshögskolan.

Beda samlar in examen och slutbetyg från gymnasial utbildning och levererar dem till antagningssystemet NyA som används för antagningen till svenska universitet och högskolor.

Beda levererar också betygsdata till statistikmyndigheten SCB och till Sveriges kommuner för uppföljningen inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret).

Universitets- och högskolerådet (UHR) sköter både verksamhets- och teknikförvaltningen av Beda, allt från kravsamordning till utveckling. UHR är systemägare i förvaltningsorganisationen. Skolorna betalar inte för att ansluta sig till Beda.

Utveckling för ett utökat uppdrag

UHR har fått i uppdrag att under 2021 påbörja en utveckling av Beda som på sikt innebär betydligt fler uppgifter för systemet.

Mer om Bedas större uppdrag

Senast uppdaterad: 17 juni 2024