Lyssna

Reglerade utbildningar

En reglerad utbildning är en utbildning som har utformats särskilt för ett visst yrke och som kontrolleras av staten i någon form. I Sverige är utbildningar inom gymnasiets yrkesprogram, inom yrkeshögskolan och yrkesexamina inom högskolan reglerade.

Om ditt yrke är reglerat eller inte i det land du kommer ifrån påverkar handläggningen av ditt ärende i det land du vill arbeta i om yrket är reglerat där. Om ditt yrke inte är reglerat i det land du kommer ifrån kan den ansvariga myndigheten i det land du vill arbeta i kräva att du visar att du har arbetat ett år inom ditt yrke. Denna regel gäller dock inte om den utbildning du har genomgått för ditt yrke är reglerad.

Gymnasieskolans yrkesprogram finns på Skolverkets webbplats.

Utbildningar inom yrkeshögskolan finns på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats Yrkeshogskolan.se.

Reglerad utbildning inom högre utbildning i Sverige

 • Agronomexamen
 • Apotekarexamen 
 • Arbetsterapeutexamen 
 • Arkitektexamen 
 • Audionomexamen
   
 • Barnmorskeexamen 
 • Biomedicinsk analytikerexamen 
 • Brandingenjörsexamen
   
 • Civilekonomexamen 
 • Civilingenjörsexamen
   
 • Djursjukskötarexamen
 • Dietistexamen

 • Folkhögskollärarexamen 
 • Fysioterapeutexamen 
 • Förskollärarexamen
   
 • Grundlärarexamen
   
 • Hippologexamen
 • Hortonomexamen
 • Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen 
 • Högskoleingenjörsexamen
   
 • Juristexamen 
 • Jägmästarexamen

 • Landskapsarkitektexamen
 • Landskapsingenjörsexamen
 • Lantmästarexamen
 • Logopedexamen 
 • Läkarexamen
   
 • Optikerexamen 
 • Ortopedingenjörsexamen
   
 • Psykologexamen 
 • Psykoterapeutexamen 

 • Receptarieexamen 
 • Röntgensjuksköterskeexamen 

 • Sjukhusfysikerexamen 
 • Sjuksköterskeexamen 
 • Sjöingenjörsexamen 
 • Sjökaptensexamen 
 • Skogsmästarexamen
 • Skogsteknikerexamen
 • Socionomexamen 
 • Specialistsjuksköterskeexamen 
 • Speciallärarexamen 
 • Specialpedagogexamen 
 • Studie- och yrkesvägledarexamen
   
 • Tandhygienistexamen 
 • Tandläkarexamen 
 • Tandteknikerexamen
 • Trädgårdsingenjörsexamen
   
 • Veterinärexamen

 • Yrkeslärarexamen 

 • Ämneslärarexamen

Senast uppdaterad: 8 december 2023