Internationella möjligheter

Genom Universitets- och högskolerådet kan du få information om studier utomlands, om arbete och praktik inom EU:s institutioner och om möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är statsanställd. Du som arbetar inom utbildningsområdet kan genom oss söka bidrag för internationella samarbetsprojekt. Vi främjar, analyserar och följer också upp verksamhet inom området internationalisering genom Eurydike, Bolognaprocessen och Forum för internationalisering.