Europass

Genom EU-kommissionens initiativ Europass kan meriter och kvalifikationer beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Det förenklar för arbetsgivare och studievägledare att tolka exempelvis betyg och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för dig att söka jobb och utbildning i hela EU.

Ta nästa steg med Europass

Så funkar det

Du kan använda Europass när du söker arbete eller studiemöjligheter utomlands. Europass består av fyra olika dokument:

Europass webbportal kan du läsa nyheter och ta del av mer information om möjligheterna med Europass.

Ansvariga myndigheter

Universitets- och högskolerådet är samordnare och utsett till Sveriges nationella Europass-center. I Sverige är ansvaret för de olika dokumenten fördelat på tre olika myndigheter:

  • Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Skolverket
  • Universitets- och högskolerådet

Kontakta oss

Samordningsansvarig för Europass på UHR är Mia Sandvik. Har du frågor om Europass i Sverige? Mejla till europass@uhr.se.

Senast uppdaterad: 21 december 2023