Tillträde till högskolan

Här får du en översiktlig bild av hur utbildningssystemet ser ut och hur tillträde och urval går till. Utbildning på högskolan är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Antagningen sker i två steg. Först bedöms om den sökande är behörig till utbildningen. Sedan sker ett urval bland de behöriga för att avgöra vilka av de behöriga som faktiskt får plats på utbildningen.

Den som vill anmäla sig till högskolan gör det på Antagning.se. Där hittar du det du behöver veta som sökande: Antagning.se  

Du som är studie- och yrkesvägledare hittar mer information på vägledarsidorna: För vägledare

Utbildningsnivåer och examina

Om du vill se hur delarna i högskolesystemet i Sverige hänger ihop, klicka på bilden nedan.

Överblick över det svenska utbildningssystemet

Behörighet och urval

För att få börja studera på universitet eller högskola krävs vissa förkunskaper. Dessa krav på förkunskaper kallas för behörighetskrav för studier grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser måste man välja vilka av de sökande som får börja på utbildningen. Det kallas för urval.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024