På uhr.se ger vi en översiktlig bild av hur utbildningssystemet ser ut och hur tillträde och urval går till.

Utbildning på högskolan är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På var och en av dem sker antagningen i två steg. Först bedöms om den sökande är behörig till utbildningen. Sedan sker ett urval bland de behöriga för att avgöra vilka av de behöriga som faktiskt får plats på utbildningen.

Den som vill anmäla sig till högskolan gör det på Antagning.se. Där hittar du det du behöver veta som sökande.

Anmälan på Antagning.se  

Du som är studie- och yrkesvägledare hittar mer information på vägledarsidorna.

Till vägledarsidorna

Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Om du vill se hur delarna i högskolesystemet hänger ihop, klicka på bilden nedan.

Överblick över det svenska utbildningssystemet


Behörighet och urval

För att få börja studera på universitet eller högskola krävs vissa förkunskaper. Dessa krav på förkunskaper kallas för behörighetskrav.

Läs om behörighetskraven för de olika nivåerna på sidorna Behörighet till grundnivå, Antagning till avancerad nivå och Antagning till forskarnivå i menyn till vänster.

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser måste man välja vilka av de sökande som får börja på utbildningen. Det kallas för urval.

Läs mer på sidorna Urval till grundnivå, Antagning till avancerad nivå och Antagning till forskarnivå.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019