Lyssna

Tillträde till högskolan

Här får du en översiktlig bild av hur utbildningssystemet ser ut och hur tillträde och urval går till. Utbildning på högskolan är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Antagningen sker i två steg. Först bedöms om den sökande är behörig till utbildningen. Sedan sker ett urval bland de behöriga för att avgöra vilka av de behöriga som faktiskt får plats på utbildningen.

Den som vill anmäla sig till högskolan gör det på Antagning.se. Där hittar du det du behöver veta som sökande.

Anmälan på Antagning.se  

Du som är studie- och yrkesvägledare hittar mer information på vägledarsidorna.

Till vägledarsidorna

Utbildningsnivåer och examina

Om du vill se hur delarna i högskolesystemet i Sverige hänger ihop, klicka på bilden nedan.

Överblick över det svenska utbildningssystemet


Behörighet och urval

För att få börja studera på universitet eller högskola krävs vissa förkunskaper. Dessa krav på förkunskaper kallas för behörighetskrav. Du hittar information om behörighetskraven för de olika nivåerna här:

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser måste man välja vilka av de sökande som får börja på utbildningen. Det kallas för urval. Du hittar information om urval för de olika nivåerna här:

Senast uppdaterad: 19 mars 2021