Nais – samordning av riktat pedagogisk stöd

Nais är ett nationellt administrations- och informationssystem för samordning av riktat pedagogiskt stöd på universitet och högskolor.

I Nais kan studenter med varaktig funktionsnedsättning ansöka om riktat pedagogiskt stöd för studier vid svenska universitet och högskolor. Riktat pedagogiskt stöd kan till exempel vara anteckningsstöd, mentor eller anpassning vid examination.

Systemet stödjer också samordnarnas arbete med att handlägga ansökningar och administrera riktat pedagogiskt stöd på lärosätena.

Personuppgifter och ansökningar som lagras i systemet är skyddade. Varje lärosäte har enbart tillgång till uppgifter om de studenter som studerar vid det egna lärosätet.

Är du student och har frågor om din ansökan om pedagogiskt stöd, kontakta den högskola eller universitet där du studerar eller ska studera. På lärosätenas webbsidor finner du mer infomation och kontaktuppgifter.

För frågor om Nais som system, kontakta förvaltningsledare Christine Claesson, christine.claesson@uhr.se.

Senast uppdaterad: 8 december 2022