Universitet och högskolor kan ansöka om att få ställa andra krav på studenters förkunskaper, om att få göra en annan platsfördelning eller att använda ett alternativt urval till mer än tredjedel av platserna på en utbildning.

Andra krav

Universitets- och högskolerådet föreskriver om vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken områdesbehörighet som ska användas för en utbildning som leder till en yrkesexamen. För övriga utbildningar bestämmer högskolorna vilken områdesbehörighet som ska användas eller om bara grundläggande behörighet krävs.

Efter tillstånd från Universitets- och högskolerådet kan ett lärosäte få ställa krav som går utöver vad aktuell områdesbehörighet tillåter.

Annan platsfördelning och alternativt urval

Högskolorna får själva bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas till högst en tredjedel av platserna på en utbildning. Denna möjlighet är frivillig och utnyttjas i ganska liten utsträckning. De urvalsgrunder som får användas inom det alternativa urvalet är

  • andra särskilda prov än högskoleprovet
  • kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen
  • andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Efter tillstånd från Universitets- och högskolerådet kan andelen få utökas till mer än en tredjedel. Tillstånd kan också ges att använda en annan platsfördelning än den som anges i högskoleförordningen när det gäller betyg och högskoleprov.

Arbetar du på ett universitet eller högskola och vill ansöka om att få ställa andra krav, annan platsfördelning och/eller alternativt urval?

Till ansökan om andra krav och annan platsfördelning/alternativt urval »

Senast uppdaterad: 12 november 2019