Universitet och högskolor kan ansöka om att få ställa andra krav på studenters förkunskaper, om att få göra en annan platsfördelning eller att använda ett alternativt urval till mer än tredjedel av platserna på en utbildning. Här hittar du som arbetar på universitet eller högskola ansökningsformulär för yttrande eller tillstånd.

Gäller utbildning som börjar före juni 2022:

Andra krav

Universitets- och högskolerådet föreskriver om vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken områdesbehörighet som ska användas för en utbildning som leder till en yrkesexamen. För övriga utbildningar bestämmer lärosätet vilken områdesbehörighet som ska användas.

Efter tillstånd från Universitets- och högskolerådet kan ett lärosäte få ställa krav som går utöver vad aktuell områdesbehörighet tillåter.

Annan platsfördelning och alternativt urval

Högskolorna får själva bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas till högst en tredjedel av platserna på en utbildning. De urvalsgrunder som får användas inom det alternativa urvalet är

  • andra särskilda prov än högskoleprovet
  • kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen
  • andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Efter tillstånd från Universitets- och högskolerådet kan andelen få utökas till mer än en tredjedel. Tillstånd kan också ges att använda en annan platsfördelning än den som anges i högskoleförordningen när det gäller betyg och högskoleprov.

Till ansökan om andra krav och annan platsfördelning/alternativt urval »

Gäller för utbildning som börjar efter maj 2022:

Begäran om yttrande över lärosätets förslag till andra krav

Universitets- och högskolerådet föreskriver om vilka särskilda behörigheter som ska användas för en utbildning som leder till en yrkesexamen. För övriga utbildningar föreskriver UHR om vilka gymnasiekurser som högskolorna kan använda för särskilda behörigheter.

Ett lärosäte kan själv föreskriva om andra krav som går utöver vad aktuell särskild behörighet tillåter. Innan beslut om andra krav fattas av lärosätet ska UHR yttra sig över förslaget.

Till begäran om yttrande över om andra krav »

Ansökan om alternativt urval och annan platsfördelning

Lärosäten får själva bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas till högst en tredjedel av platserna på en utbildning. En av högskolan bestämd urvalsgrund ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen

Efter tillstånd från Universitets- och högskolerådet kan andelen få utökas till mer än en tredjedel. Tillstånd kan också ges att använda en annan platsfördelning än den som anges i högskoleförordningen när det gäller betyg och högskoleprov.

Till utbildning som inte har konstnärlig inriktning måste en viss andel av platserna alltid fördelas på grundval av betyg och resultat från högskoleprovet.

Till ansökan om annan platsfördelning/alternativt urval »

Kontakt

Frågor om yttrande eller tillstånd kan ställas till Petra Brundell, Erica Finnerman, Lotten Delin eller Linda Puhls via e-post: tilltradesfragor@uhr.se eller telefon: 010-470 03 00.

Senast uppdaterad: 9 juli 2021