Den digitala bedömningshandboken är i första hand ett arbetsredskap för antagningshandläggare och studievägledare vid landets universitet och högskolor.

Bedömningshandboken utgör, vid sidan om högskoleförordning och UHR:s föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå.

Innehållet är framtaget av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. 

Svensk och utländsk förutbildning 

Webbplatsen består av två ingångar: en för svenska meriter och en för utländska gymnasiala meriter. 

Till bedömningshandboken

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018