Bedömningshandboken för svenska meriter är en digital handbok för antagning till högskolan i Sverige. Det är i första hand ett hjälpmedel för studievägledare och antagningshandläggare.

Senast uppdaterad: 7 december 2015