Studievalet formas tidigt

UHR informerar om högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om utbildning. UHR stödjer också lärosäten och andra aktörer, som exempelvis studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola, för att kunna nå ut till fler blivande studenter.

Undervisningsmaterial för att informera om högskolestudier

Välkommen till högskolan - Universitets- och högskolerådet (UHR) är ett undervisningsmaterial för dig som är lärare och vägledare i grundskolan och dig som arbetar inom högskolan med breddad rekrytering och information om högskolestudier.

Mer information om materialet Välkommen till högskolan.

Könsbundna studieval

Vi kommer återkomma med information om hur UHR kan stödja lärosätena i arbetet med att motverka könsbundna studieval. 

Högskolepedagogisk utveckling

UHR har samlat resurser och kunskaper inom området högskolepedagogik tillsammans med Sveriges lärosäten. Vi delar med oss av information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå

Mer information och goda exempel, Högskolepedagogisk utveckling.

 

 

Senast uppdaterad: 19 april 2024