Skidinstruktörer leder och instruerar individer och grupper som åker skidor i avancerad skidmiljö. Denna typ av miljö kan vara farlig, det finns exempelvis risk att falla, att utlösa laviner eller att råka ut för besvärliga väderförhållanden.

En skidinstruktör har utbildning för att klara av de svåra förutsättningarna i denna miljö och för att kunna hjälpa andra som inte är lika erfarna.

Yrket skidinstruktör är inte reglerat i Sverige. Yrket är reglerat i många av de länder som har alpin miljö. Nu finns ett gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer i EU. Därmed kan skidinstruktörer få det ännu lättare att arbeta i olika EU-länder.

För att få göra det gemensamma utbildningsprovet för skidinstruktörer krävs att den sökande genomgår en viss utbildning eller redan har en viss examen. I Sverige är det svensk skidlärarexamen som ger möjlighet att genomföra det gemensamma utbildningsprovet.

Datum för prov 2022

Det gemensamma utbildningsprovet arrangeras av och på initiativ av skidlärarorganisationerna.

Spanien arrangerar CTT, både tekniskt- och säkerhetsprov, i La Molina i Giron 20-21 januari 2022

Anmälan

Bakgrund

I juni 2019 trädde bestämmelser om det nya provet i kraft. Provet ställer krav på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och de som klarar det får automatiskt erkännande i alla medlemsländer. Det gör att det blir lättare för skidinstruktörer att förflytta sig mellan och arbeta i olika EU-länder.

Ändrade regler – prov för automatiskt erkännande

Du som vill arbeta i andra EU-länder och ansöka om automatiskt erkännande av din skidinstruktörskvalifikation utifrån arbetslivserfarenhet, så kallade förvärvade rättigheter, måste ansöka före den 31 december 2022. Reglerna för förvärvade rättigheter omfattar den som har en svensk skidlärarexamen och har yrkeserfarenhet som skidinstruktör med minst 200 dagar under perioden den 4 april 2014– den 3 april 2019. Från och med den 1 januari 2023 krävs det att du klarat ett gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer i EU för att få ett automatiskt erkännande.

Senast uppdaterad: 17 december 2021