Studentambassadörer för EU, EU Careers Ambassadors, är studenter på utvalda universitet som har till uppgift att informera om praktik och arbete i EU:s institutioner. Studentambassadörerna deltar på mässor, karriärdagar och seminarier på sin lokala ort, på uppdrag av EU:s rekryteringsorgan EPSO.

EU-ambassadörer läsåret 2019/2020

Vad innebär det att vara ambassadör?

Studentambassadörer för EU fungerar som kontaktpunkt på universiteten för studenter som är intresserade av en EU-karriär. De informerar om de möjligheter som finns att praktisera eller arbeta i EU:s institutioner och deltar i olika evenemang som till exempel karriärmässor. 

Uppdraget sträcker sig från oktober till oktober, alltså under ett år. Under det aktuella året deltar ambassadörerna i  EPSO:s 2-dagarsutbildning i Bryssel. De förväntas lägga ned minst två timmar i veckan år ambassadörrollen för att bland annat koordinera EU-karriärpresentationer på universitetet, medverka vid ett större karriärevenemang samt dokumentera arbetsinsatserna vid slutet av ett ambassadörsår och skicka underlaget till EPSO.

Studentambassadörer för EU kan, förutom ovan nämnda krav, avgöra hur mycket tid de vill lägga ned på ambassadörsrollen och marknadsföringen av möjligheterna till jobb i EU:s institutioner, beroende på sin studiesituation.

Mervärde för studentambassadörer för EU 

EPSO står för studentambassadörernas utgifter i samband med förberedelseutbildningen i Bryssel. Förutom själva utbildningen får studentambassadörerna ta del av olika aktiviteter som EPSO anordnar, samt möjlighet att träffa andra ambassadörer från hela Europa.

Uppdraget som studentambassadör och erfarenheterna från rollen värderas ofta högt av framtida arbetsgivare, vilket ambassadörerna kan ha stor nytta av i sina CV:n. 

Vem kan bli studentambassadör för EU?

EPSO söker den som är motiverad att arbeta för och marknadsföra de möjligheter som ligger i en karriär i EU:s institutioner. För att fungera som ambassadör bör den som söker:

 • vara skicklig att kommunicera (verbalt och skriftligt)
 • vara öppen till att ta och skapa kontakter
 • ha god organisationsförmåga
 • inge förtroende och tillit
 • ha möjlighet att söka upp de rätta målgrupperna.

Särskilda krav hos den som söker rollen som studentambassadör för EU

 • Att vara aktivt studerande vid det universitet där man söker en ambassadör
 • Att kunna delta i den förberedelseutbildning som anordnas i Bryssel, vanligtvis under en helg i september
 • Att vara inskriven och närvarande vid universitetet under den tid ambassadörsuppdraget sträcker sig

Nästa ansökningsomgång

Våren 2020. Sista ansökningsdag publiceras i början av 2020.

Urvalsprocessen

Urvalsprocessen sker i två steg:

 • Intresserade kandidater skickar in ansökan under den period ansökningsomgången är öppen.
 • Urvalda kandidater kallas efter sista ansökningsdag och efterföljande urval till intervju.

De kandidater som väljs ut för uppdraget får information senare under våren varefter de bjuds in till en träningssession i Bryssel.

Ambassadörsuppdraget under året

 • April-maj: utlysning vid aktuella universitet, ansöknings- och registreringsperiod.
 • Maj-juni: EPSO gör sitt urval och beslutar om vilka som blir ambassadörer.
 • 28-29 september 2019: de blivande ambassadörerna genomgår en två dagars förberedelseutbildning i Bryssel.
 • Oktober - oktober: period under vilken ambassadörsuppdraget genomförs.

Mer information

Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla concours@uhr.se.

Kontakta nuvarande studentambassadörer för EU. Kontaktuppgifter finns i början av denna sida.

Senast uppdaterad: 9 juli 2019