Studentambassadörer för EU, är studenter på utvalda universitet som har till uppgift att informera om praktik och arbete i EU:s institutioner.

Studentambassadörer för EU läsåret 2021/2022


Studentambassadörerna för EU (EU Careers Student Ambassadors), deltar på karriärmässor, karriärdagar och seminarier på sin lokala ort på uppdrag av EU:s rekryteringsorgan Epso och/eller UHR, samt anordnar egna aktiviteter på sitt lärosäte. 

Vad innebär det att vara ambassadör?

Studentambassadörer för EU fungerar som kontaktpunkt på universiteten för studenter som är intresserade av en EU-karriär. De informerar om de möjligheter som finns att praktisera eller arbeta i EU:s institutioner, deltar i olika evenemang som till exempel karriärmässor och anordnar egan aktiviteter. 

Uppdraget sträcker sig från oktober till oktober, alltså under ett år. Under det aktuella året deltar ambassadörerna i  Epso:s 2-dagarsutbildning i Bryssel. De förväntas lägga ned minst två timmar i veckan år ambassadörrollen för att bland annat koordinera EU-karriärpresentationer på universitetet, medverka vid ett större karriärevenemang samt dokumentera arbetsinsatserna vid slutet av ett ambassadörsår och skicka underlaget till Epso.

Studentambassadörer för EU kan, förutom ovan nämnda krav, avgöra hur mycket tid de vill lägga ned på ambassadörsrollen och marknadsföringen av möjligheterna till jobb i EU:s institutioner, beroende på sin studiesituation.

Mervärde för studentambassadörer för EU 

Epso står för studentambassadörernas utgifter i samband med förberedelseutbildningen i Bryssel. Förutom själva utbildningen får studentambassadörerna ta del av olika aktiviteter som Epso anordnar, samt har möjlighet att träffa andra ambassadörer från hela Europa.

Uppdraget som studentambassadör och erfarenheterna från rollen värderas ofta högt av framtida arbetsgivare, vilket ambassadörerna kan ha stor nytta av i sina CV:n. 

Vem kan bli studentambassadör för EU?

Epso söker den som är motiverad att arbeta för och marknadsföra de möjligheter som ligger i en karriär i EU:s institutioner. För att fungera som ambassadör bör den som söker:

  • vara skicklig att kommunicera (verbalt och skriftligt)
  • vara öppen till att ta och skapa kontakter
  • ha god organisationsförmåga
  • inge förtroende och tillit
  • ha möjlighet att söka upp de rätta målgrupperna.

Mer detaljerad kravprofil finns på Epsos webbsida.

Särskilda krav hos den som söker rollen som studentambassadör för EU

  • Att vara aktivt studerande vid det universitet där man söker en ambassadör
  • Att kunna delta i den förberedelseutbildning som anordnas i Bryssel, vanligtvis under en helg i september
  • Att vara inskriven och närvarande vid universitetet under den tid ambassadörsuppdraget sträcker sig

Ansöka för att bli studentambassadör för EU

Ansökningsomgång för att blir studentambassadör publiceras på Epsos webbsida i början av året.

Urvalsprocessen

Urvalsprocessen sker i två steg:

  • Intresserade kandidater skickar in ansökan under den period ansökningsomgången är öppen.
  • Urvalda kandidater kallas efter sista ansökningsdag och efterföljande urval till intervju.

De kandidater som väljs ut för uppdraget får information senare under våren varefter de bjuds in till en träningssession i Bryssel.

Mer information

Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla concours@uhr.se.

Information och ansökningsformulär för EU Career Student Ambassador finns på Epso:s hemsida.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021