HP-admin – högskoleprovets anmälan och administration

UHR förvaltar systemen för anmälan till högskoleprovet och för provanordnarnas administration av provtillfällena.

Högskoleprovet anordnas av UHR, är öppet för alla ges två gånger per år och är öppet för alla. Provresultatet kan användas för att söka till högskolan. Ungefär en tredjedel av de som antas till universitets- och högskolestudier i Sverige kommer in på sitt högskoleprovsresultat. Högskoleprovet anordnas av UHR.

UHR äger och förvaltar också de system som används för anmälan till och administration av högskoleprovet.

  • hogskoleprov.nu kan den som vill skriva provet anmäla sig och betala sin deltagaravgift.
  • Genom HP-admin kan de lärosäten som anordnar skrivtillfällena administrera lokaler, personal och provdeltagare. Systemet skickar också placeringsbesked till personalen och kallelser till provdeltagare.

Representanter från universitet och högskolor ingår i ett förvaltningsråd som hjälper systemansvarig med prioritering av förvaltningsåtgärder.

Senast uppdaterad: 5 november 2019