Utbildning, utbyte, utveckling – för alla som vill vidare

​​Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.  

UHR:s verksamhetsidé

UHR:s verksamhetsidé är att möta individers, utbildningssektorns samt myndigheters och organisationers behov av:

  • Stöd i samband med val av utbildning eller inträde på arbetsmarknaden
  • Utveckling genom internationellt samarbete