Om Universitets- och högskolerådet - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Utbildning, utbyte, utveckling – för alla som vill vidare

​​Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Solna och i Visby.