Om Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi har kontor i Stockholm och Visby och drygt 300 medarbetare.

Vision och verksamhetsidé

Universitets- och högskolerådets vision är utbildning, utbyte, utveckling  för alla som vill vidare.

Vår verksamhetsidé är att möta individers, utbildningssektorns samt myndigheters och organisationers behov av:

  • Stöd i samband med val av utbildning eller inträde på arbetsmarknaden
  • Utveckling genom internationellt samarbete