Valda ger likvärdighet och kvalitet i yrkeslärarnas antagning

När blivande yrkeslärare söker till högskolan måste deras yrkeskunskaper valideras. UHR:s verktyg Valda stödjer det arbetet, genom att underlätta kontakten mellan sökande, bedömare och lärosäte.

– Den största fördelen är att ha all information samlad i ett system, säger Maria Ekstrand, som är projektledare för validering av yrkeskunskaper på Stockholms universitet.

Sedan 2017 samordnar UHR valideringen av yrkeskunskaperna hos dem som vill bli yrkeslärare. Granskningen görs av 120 nationella expertbedömare, som anlitas av universiteten och högskolorna.

Sammanlänkat med NyA

UHR:s system Valda är ett särskilt anpassat system för ansökan och ärendehantering, där de sökande kan lämna in sin ansökan, med alla styrkande dokument. Högskolornas handläggare kan sedan hantera ärendet och fördela det till en ledig bedömare. Eftersom bedömningen ska användas i antagningen, kopplar Valda också direkt till antagningssystemet NyA.

– Med Valda kan bedömare och handläggare se liknande ärenden och bedömningar på ett mycket enklare sätt. Transparensen ökar när de får möjligheter att bolla ärendet med varandra, berättar Maria Ekstrand.

Gemensam kunskapsbank

Åsa Öman och Maria EkstrandDet är valfritt för universitet och högskolor att använda Valda och det är kompatibelt med andra liknande systemstöd. Valda kommer dock att vara den gemensamma kunskapsbanken och ge underlag för statistisk uppföljning för samtliga lärosäten som ger yrkeslärarprogrammet.

– Det blir tydligare, både för den sökande och för oss. Sökande har lättare att förstå hur de ska beskriva sina kunskaper och vad de ska bifoga. Och vi behöver inte längre lägga tid på att försöka förstå vilka meriter som hör ihop med vad, säger Åsa Öman, handläggare på Stockholms universitet.

– Än så länge har Valda behandlat 320 ärenden och fyra lärosäten är inblandade, Malmö universitet, Stockholms universitet, Karlstad universitet och Högskolan Väst. Under året som kommer gäller det att få med de förbättringar som vi ser behövs nu när systemet är ute skarpt. Under 2019 ska dessutom Valda lanseras för bedömning av reell kompetens, så vi har en del att göra.

Senast uppdaterad: 14 mars 2023