Eurostudent V: En kort inblick i studenternas ekonomi

Könstillhörigheten påverkar inte de ekonomiska förutsättningarna för studenter i Sverige. Men det betyder desto mer om studierna sker på heltid eller deltid. Det visar analyser som Universitets- och högskolerådet har gjort av den paneuropeiska studentundersökningen Eurostudent V.

Student på universitet.

– Svenska heltidsstudenter i undersökningen är relativt unga – medianåldern är 24 år – och har låg inkomst. Månadsinkomsten är i genomsnitt 10 700 kronor, varav drygt hälften är studie­bidrag och studielån. När mat och boende är betalt har heltidsstudenten kvar 3 200 kronor för övriga utgifter, säger Erica Finnerman, utredare på Universitets- och hög­skole­rådet. 

Deltidsstudenten har en medianålder på 40 år och har stabilare ekonomi. Hen ser sig själv som förvärvsarbetande som studerar vid sidan av. Den genomsnittliga månads­inkomsten är 18 700 kronor och består till drygt tre fjärdedelar av lön – endast fem procent är studie­medel och studiebidrag. Efter avdrag för mat- och boendekostnad har den genom­snittlige deltidsstudenten 7 600 kronor kvar per månad för övriga utgifter.

I Sverige upplever var tredje heltidsstudent och var sjätte deltidsstudent ekonomiska svårigheter i hög eller mycket hög grad. Svenska studenter har ändå mindre problem med ekonomin jämfört med andra länder i undersökningen: en fjärde­del av heltids­studenterna och över hälften av deltidsstudenterna i Sverige har inga ekonomiska svårigheter alls. Bara tyska och holländska studenter har högre andel ekonomiskt obekymrade. De ljusa svenska siffrorna beror främst på att våra studenter är äldre i genomsnitt och mer ekonomiskt etablerade jämfört med studenter i övriga Europa.

Bakgrund

För att belysa svenska studenters ekonomi har UHR gjort en tredje analys av den paneuropeiska studentunder­sökningen Eurostudent V, byggd på enkätsvar från 5 000 studenter i Sverige registrerade läsåret 2012/2013.

Eurostudentundersökningen räknar in lön från arbete, stöd från anhöriga och egna besparingar i studentinkomsterna. Därför ger Eurostudent V en mer positiv bild av studenternas ekonomi jämfört med Swedbanks och SFS – Sveriges förenade student­kårers – årliga studentbudgetar. Dessutom bygger Eurostudent på studenter­nas egna uppgifter, medan studentbudgeterna baseras på uppgifter från Konsumentverket och Studentbostadsföretaget samt beräkningar från SFS och Swedbank.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023