Vill du prova på hur det är att arbeta i EU:s institutioner? För den som har en högskole- eller universitetsexamen finns flera möjligheter att söka betald EU-praktik på tre-fem månader.

De flesta EU-institutioner erbjuder praktik på mellan tre och fem månader för unga högskole- och universitetsutbildade.

För betald praktik ska du ha minst en kandidatexamen (bachelor), mycket goda kunskaper i två EU-språk, förslagsvis svenska och engelska, samt goda kunskaper i andra stora EU-språk som till exempel franska eller tyska. Obetald praktik kan sökas av studerande på universitet och högskola.

Förutsättningar


Observera att "betald" praktik innebär att du får en lön som täcker kostnader för mat och boende under din praktiktid. 

Du kan inte söka EU-praktik om du har gjort någon form av praktik eller tjänstgöring under sex veckor inom institutionerna eller andra relaterade myndigheter (betald eller obetald) tidigare.

Det finns praktikplatser inom många olika områden som ger dig en bra inblick i EU:s arbete. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras. Du kan få syssla med:

  • konkurrenslagstiftning,
  • personalfrågor,
  • miljöpolitik,
  • kommunikation och mycket annat.

Många möjligheter och olika ansökningsomgångar


Betald praktik har både fasta och löpande ansökningsomgångar och fasta och löpande praktikperioder. Det finns ett 40-tal olika praktikmöjligheter. Många av praktikplatserna tar dessutom emot praktikanter mer än en gång per år.

Översikt på institutioner som erbjuder praktikplatser och mer information, Epso (European Personnel Selection Office). 


Prenumenrera på UHR:S nyhetsbrev "Praktik och arbete i EU:s instutitioner".  

För mer information, kontakta:
Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet (UHR)
E-post: concours@uhr.se

 

Senast uppdaterad: 3 november 2020