Lyssna

För dig som vill anställa en person med utländsk utbildning

I ett utlåtande från UHR står det vad utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Vi kontrollerar att utbildningen är avslutad med en examen, att utbildningen har genomförts vid en erkänd utbildningsanordnare och att dokumenten är äkta.

Tillsammans med en persons övriga utbildningsdokument, intyg och CV blir utlåtandet från UHR ett underlag för er i rekryteringen.

Vårt utlåtande är dock ingen examen och det går såklart bra att anställa en person även utan det.

25 000 personer 2016

Under 2016 fick ca 25 000 personer ett utlåtande från oss. Personerna kan ha gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Ett drygt 1000-tal fick ett utlåtande för en utbildning som motsvarar en högskoleingenjörsexamen eller civilingenjörsexamen. Dessa personer har alltså redan en avslutad utbildning.

Är universitetet erkänt?

Om personen som du vill anställa har en examen från ett universitet eller högskola i ett annat land än Sverige kan du själv kontrollera om universitetet är erkänt i det landet.

Använd sökfunktionen på WHED:s webbplats (World Higher Education Database) för att se om universitetet/högskolan finns med.

Hitta mer information inför rekrytering

Du kan också själv söka bland tidigare bedömningar av samma lärosäte och examen (som den person som du vill rekrytera eventuellt har) i vår databas för tidigare bedömningar.

Du är alltid välkommen att fråga oss

Om ni är i en rekryteringsprocess och den som söker arbete inte har hunnit få sitt utlåtande från oss kan ni alltid kontakta oss för att få en förhandsbedömning.

Skicka frågan till utbildningsbedomning@uhr.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2017