Lyssna

För dig som vill anställa en person med utländsk utbildning

I ett utlåtande från UHR står det vad utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Vi kontrollerar att utbildningen är avslutad med en examen, att utbildningen har genomförts vid en erkänd utbildningsanordnare och att dokumenten är äkta.

Tillsammans med en persons övriga utbildningsdokument, intyg och CV blir utlåtandet från UHR ett underlag för er i rekryteringen.

Vårt utlåtande är dock ingen examen och det går såklart bra att anställa en person även utan det.

Ladda ner vårt informationsblad (pdf)

16 000 utlåtanden 2016

Under 2016 utfärdade UHR ca 16 000 utlåtande. Personerna som fick utlåtanden har en avslutad utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Drygt 1 200 personer fick ett utlåtande för en utbildning som motsvarar en högskoleingenjörsexamen eller civilingenjörsexamen och lika många har en avslutad utbildning inom ekonomi.

Är universitetet erkänt?

Om personen som du vill anställa har en examen från ett universitet eller högskola i ett annat land än Sverige kan du själv kontrollera om universitetet är erkänt i det landet.

Använd sökfunktionen på WHED:s webbplats (World Higher Education Database) för att se om universitetet/högskolan finns med.

Hitta mer information inför rekrytering

Du kan också själv söka bland tidigare bedömningar av samma lärosäte och examen (som den person som du vill rekrytera eventuellt har) i vår databas för tidigare bedömningar.

Du är alltid välkommen att fråga oss

Om ni är i en rekryteringsprocess kan ni alltid kontakta oss på UHR för information om den utländska utbildningen. Oavsett om den som söker arbete hos er har ansökt om bedömning av oss eller inte.

Skicka frågan till utbildningsbedomning@uhr.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2017