Våra finansiärer och program

UHR har i uppdrag från regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet att samordna och föra ut finansiering inom EU-program och internationella program för samarbeten och utbyten inom utbildningsområdet.

Varför finns pengar till internationellt samarbete?

Uppdraget bygger på att det finns ett antal politiska mål inom respektive programområde som vi ska hjälpa till att uppnå. Alla projektmedel är knuta till program.

  • De program som finansieras av EU fokuserar på ökad sammanhållning och tillväxt i Europa.
  • Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen.
  • Nordplus-programmen, som finansieras av Nordiska ministerrådet, har som fokus att utveckla utbyte och samarbete mellan länderna i Norden och Baltikum. 

Det här är ett program

Varje program har sina specifika syften och inriktningar som sätter ramar och reglerar bland annat vilka som kan ansöka och vilka aktiviteter som man kan få projektmedel för. Du som arbetar på en skola eller organisation gör en ansökan till ett specifikt program och anger där mål, aktiviteter och projektbudget.

Programmen vänder sig till organisationer och personer inom olika utbildningsområden. Det finns program för förskolor och skolor, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och universitet och högskolor. Ibland innehåller ett program flera olika delar som riktar sig till olika utbildningsnivåer.

En del program har mer fokus på utbyten, till exempel i form av kompetensutveckling för personal eller studier och praktik utomlands för elever eller studerande. Andra program handlar i första hand om att organisationer i olika länder genomför gemensamma samarbets- och utvecklingsprojekt. Även i samarbetsprojekten kan utbyten för personal och studerande ingå.

Programmen har olika finansiärer vilket avgör vilka länder det går att samarbeta med.

Inom vissa program får man bidrag som täcker en stor del av kostnaderna för ett projekt eller utbyte. Andra kräver att organisationen skjuter till mer egna medel. Inom de flesta program förväntas organisationen bidra med egna resurser i form av personalens arbetstid.

Ett projekt pågår oftast mellan ett och tre år, men det skiljer sig mellan programmen och beror också på vilken form av projekt det handlar om. Inom projekten kan man genomföra utbyten och det kan då handla om allt ifrån några dagars fortbildning eller studiebesök, till studier och praktik utomlands i flera veckor eller månader. Det går att genomföra flera olika aktiviteter inom ramen för samma projekt.

Programmen har olika ansökningstider under året. Ofta handlar det om en ansökningsomgång per år, men en del program har två eller flera omgångar. Ansökan brukar öppna minst en månad före sista ansökningsdag.

Programmen har olika finansiärer – EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet eller svenska staten. Vem som finansierar programmet avgör vilka som är de övergripande målsättningarna.

I regel finns också särskilda prioriteringar för programmet. Till exempel är grundläggande färdigheter – läsning, matematik, naturvetenskap och teknik – en prioritering inom flera delar av programmet Erasmus+. Det är därför viktigt att känna till programmens mål och prioriteringar när man planerar för sitt projekt och skriver sin ansökan.

Senast uppdaterad: 30 april 2024