Universitets- och högskolerådets verksamhet är organiserad i sex avdelningar.

Organisationsschema för UHR

 

Styrelsen

Generaldirektör
Karin Röding

Internrevisionschef
Gun-Britt Alnefelt

Stab/Administrativ avdelning
Avdelningschef: Ulrica Engström Nilsson

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Avdelningschef: Tuula Kuosmanen

Avdelningen för antagning och studentstöd
Avdelningschef: Susanne Wadsborn Taube

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Avdelningschef: Lars Petersson

Avdelningen för internationellt samarbete
Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör: Maria Linna Angestav

Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift

Avdelningschef: Per Zettervall

Senast uppdaterad: 16 juni 2020