Universitets- och högskolerådets verksamhet är organiserad i sex avdelningar.

UHR:s organisation 2016-11-01

 

Styrelsen

Generaldirektör
Ulf Melin, 010-470 04 11

Internrevisionschef
Ulf Kallström, 010-470 05 82

Stab/Administrativ avdelning
Avdelningschef: Ulrica Engström Nilsson, 010-470 04 58

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Avdelningschef: Tuula Kuosmanen, 010-470 06 29

Avdelningen för antagning och studentstöd
Avdelningschef: Susanne Wadsborn Taube, 010-470 06 94

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Avdelningschef: Lars Petersson, 010-470 03 47

Avdelningen för internationellt samarbete
Avdelningschef: Maria Linna Angestav, 010-470 06 88,
tillika ställföreträdande generaldirektör

Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift

Avdelningschef: Per Zettervall, 010-470 06 35

Senast uppdaterad: 16 december 2016