Lyssna

UHR:s organisation

UHR:s verksamhet är organiserad i sex avdelningar.

UHR_organisation-avd-svenska-753px.png

Styrelsen

Generaldirektör
Eino Örnfeldt

Internrevisionschef
Alexandra Jansson

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Avdelningschef: Anders Ljungberg

Avdelningen för antagning och studentstöd
Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör: Susanne Wadsborn Taube

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Avdelningschef: Lars Petersson

Avdelningen för internationellt samarbete
Avdelningschef: Maria Linna Angestav

Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift

T.f. avdelningschef: Madelene Nordenström

Avdelningen för verksamhetsstöd
Avdelningschef: Linda Norman Torvang

Senast uppdaterad: 17 mars 2023