UHR:s verksamhet är organiserad i sex avdelningar.

Organisationsschema för UHR

Styrelsen

Generaldirektör
Eino Örnfeldt

Internrevisionschef
Gun-Britt Alnefeldt

Stab/Administrativ avdelning
Tf avdelningschef: Antonella Vukoje

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Avdelningschef: Tuula Kuosmanen

Avdelningen för antagning och studentstöd
Avdelningschef: Susanne Wadsborn Taube

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Avdelningschef: Lars Petersson

Avdelningen för internationellt samarbete
Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör: Maria Linna Angestav

Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift

Avdelningschef: Per Zettervall

Senast uppdaterad: 31 maj 2021