UHR:s verksamhet är organiserad i sex avdelningar.

Organisationsschema för UHR

Styrelsen

Vikarierande generaldirektör
Maria Linna Angestav

Internrevisionschef
Gun-Britt Alnefelt

Stab/Administrativ avdelning
Avdelningschef: Vakant

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Avdelningschef: Tuula Kuosmanen

Avdelningen för antagning och studentstöd
Avdelningschef: Susanne Wadsborn Taube

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Avdelningschef: Lars Petersson

Avdelningen för internationellt samarbete
Avdelningschef: Maria Linna Angestav

Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift

Avdelningschef: Per Zettervall

Senast uppdaterad: 11 september 2020