UHR:s verksamhet är organiserad i sex avdelningar.

Organisationsschema för UHR

Styrelsen

Vikarierande generaldirektör
Maria Linna Angestav

Internrevisionschef
vakant

Stab/Administrativ avdelning
Tf avdelningschef: Antonella Vukoje

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Avdelningschef: Tuula Kuosmanen

Avdelningen för antagning och studentstöd
Avdelningschef: Susanne Wadsborn Taube

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Avdelningschef: Lars Petersson

Avdelningen för internationellt samarbete
Tf avdelningschef: Gunnel Rydholm Olsson

Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift

Avdelningschef: Per Zettervall

Senast uppdaterad: 27 november 2020