Lyssna

Obetald pratik

Obetald praktik kan sökas av studerande på universitet och högskola om praktik är en obligatorisk del av studierna.

Obetald praktik

För att söka obetaldpraktik ska du:

  • vara minst 18 år
  • vara inskriven på ett universitet eller en högskola
  • vara EU-medborgare
  • ha mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken

Det finns 20 EU-praktikprogram för obetald praktik. Du kan välja mellan EU:s institutioner (Europaparlamentet, Europeiska centralbanken, Europeiska revisionsrätten eller Rådets generalsekretariat), kommittén (Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén), Europeiska utrikestjänsten, EU-organ (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) eller EU-byråer (Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (EUROJUST), Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA), Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) m.fl.)

Obetald praktik kan ske i form av studiebesök, som en del av en Erasmustermin, examensarbete eller vanlig praktik. Praktiklängden varierar mellan sex veckor och tolv månader. Obetald praktik kan finansieras med CSN-medel. Inom vissa praktikprogram får du ersättning i form av bidrag och ersättning av resekostnader.

Samtliga praktikprogram hittar du via Epsos webbsida.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022