Här finns de grundläggande styrdokumenten från regering och riksdag om Universitets- och högskolerådets verksamhet.

Instruktion

Instruktionen fastställs av regeringen och innehåller information om UHR:s övergripande uppdrag och hur myndigheten ska styras. En instruktion gäller löpande, även över årsgränser, tills dess att en ny beslutats.

Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet får UHR förutsättningarna för sin verksamhet från regeringen. I regleringsbrevet står det bland annat vad UHR ska återrapportera till regeringen, uppdrag och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

Senast uppdaterad: 8 september 2017