Eurydike är ett stöd för dig som vill att veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

För dig som vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan Eurydike vara till stöd. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Det finns stora olikheter mellan utbildningssystemen i de europeiska länderna. Att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar är av stor vikt för att främja samarbetet och mobiliteten både inom Europa och i övriga världen.

Det väletablerade nätverket Eurydike har som målsättning att tillgodose behovet av korrekt information om utbildningen i Europa, på alla utbildningsnivåer. Detta sker med hjälp av

  • Eurydikes webbencyklopedi över europeiska nationella utbildningssystem. Jämförbara och aktuella beskrivningar av hur de europeiska utbildningssystemen är uppbyggda.
  • Jämförande studier om frågor som ligger högt upp på den europeiska agendan för utbildningsområdet.
  • Nyckeldatarapporter som visar på förhållanden som rör vissa huvudfrågor, till exempel digitalisering inom undervisningen eller språkundervisning.
  • Fakta- och sifferuppgifter om utbildningssystemens struktur och huvuddrag, som skolors och universitets läsårsindelning, undervisningstimmar i grundskolan, lärares och rektorers löner.

Eurydikekontor i Europa

I nätverket ingår de 28 EU-länderna samt Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Montenegro, Serbien, Makedonien och Turkiet.

Varje land har ett eller flera nationella Eurydikekontor. Det europeiska Eurydikekontoret i Bryssel samordnar arbetet och finns på Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA.

Om det svenska Eurydikekontoret

Det svenska Eurydikekontoret på UHR har tre huvuduppgifter:

  • att bistå Utbildningsdepartementet med aktuell information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa
  • att tillgodose EU:s och deltagande länders behov av information om det svenska utbildningssystemet och svensk utbildningspolitik
  • att sprida information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa till utbildningssektorn i Sverige

Mer information om Eurydike, sammanfattningar av studier med mera hittar du under fliken Eurydikenätverkets studier till höger.

Kontakt

Vill du veta mer om Eurydike, nätverket och dess arbete?
Kontakta:

Madelen Charysczak
Tfn: 010-470 05 25
E-post: Madelen.Charysczak@uhr.se

Linnea Möller
Tfn: 010-470 03 57
E-post: Linnea.Moller@uhr.se

Senast uppdaterad: 29 maj 2019