Eurydike – om utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Det finns stora olikheter mellan utbildningssystemen i de europeiska länderna. Att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar är viktigt för att främja samarbetet och mobiliteten inom Europa och i övriga världen.

Nätverket Eurydike har som mål att ge korrekt information om utbildning i Europa, på alla utbildningsnivåer, genom:

  • Eurydikes webbencyklopedi över europeiska nationella utbildningssystem. Här finns jämförbara och aktuella beskrivningar av hur de europeiska utbildningssystemen är uppbyggda.
  • Jämförande studier om frågor som ligger högt upp på den europeiska agendan för utbildningsområdet.
  • Nyckeldatarapporter som visar på förhållanden som rör vissa huvudfrågor, till exempel digitalisering inom undervisningen eller språkundervisning.
  • Fakta- och sifferuppgifter om utbildningssystemens struktur och huvuddrag, som skolors och universitets läsårsindelning, undervisningstimmar i grundskolan, lärares och rektorers löner.

Eurydikekontor i Europa

I nätverket ingår 37 länder. Förutom de 27 EU-länderna ingår Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet i nätverket.

Varje land har ett eller flera nationella Eurydikekontor. Det europeiska Eurydikekontoret i Bryssel samordnar arbetet och finns på European Education and Culture Executive Agency, EACEA.

Det svenska Eurydikekontoret

Eurydikekontoret på Universitets- och högskolerådet (UHR) har tre huvuduppgifter. Det är att:

  1. bistå Utbildningsdepartementet med aktuell information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa
  2. tillgodose EU:s och deltagande länders behov av information om det svenska utbildningssystemet och svensk utbildningspolitik
  3. sprida information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa till utbildningssektorn i Sverige.

Rapporter

Eurydikenätverkets studier och rapporter

Mer information

Eurydikes webbencyklopedi över europeiska nationella utbildningssystem (engelska)

Madelen Charysczak, utredare UHR
Telefon: 010-470 05 25
E-post: madelen.charysczak@uhr.se

Jenny Lindström, utredare UHR
Telefon: 010-470 03 17
E-post: jenny.lindstrom@uhr.se

Senast uppdaterad: 25 maj 2023