Stipendier till College of Europe

College of Europe är en internationell masterutbildning i Europafrågor och räknas till en av världens bästa utbildningar för dig som vill arbeta i den internationella, politiska hetluften. UHR administrerar stipendier till svenska studenter som har antagits till College of Europe.

Genrebild med 4 studenter på campus

Vid College of Europe anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar på tre olika campus; i Brygge, Belgien, i Natolin, Polen och i Tirana, Albanien. Det finns även en tvåårig utbildning – Master of Arts in Transatlantic Affairs, som ges i samarbete med The Fletcher School vid Tuff University i Medford, Massachusetts.

Utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma och studerande på högre akademisk nivå, inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. Studieperioden sträcker sig under ett läsår, från studiestarten i mitten av september till avslutningen i slutet av juni nästföljande år.

Studierna på campus i Brygge, Belgien, har följande inriktningar:

 • Europeiska ekonomiska studier (MSc)
 • EU - internationella relationer och diplomati (MA)
 • EU-lagstiftning (LLM)
 • Europeiska politiska studier och styrning (MA)
 • Transatlantiska frågor (MA)
 • Allmänna europeiska studier

Studierna på campus i Natolin, Polen, har följande inriktningar:

 • Europeiska tvärvetenskapliga studier (MA)
 • Transatlantiska frågor (MA)


Studierna på campus i Tirana, Albanien, har följande inriktning:

 • Europeisk transformation och integration (MA)

 

Studenter betalar avgift för studier vid College of Europe. Avgiften beslutas av College of Europe för varje läsår och information om avgiften publiceras på College of Europe:s webbplats för varje campus i samband med ansökningsperiodens öppnande.

Avgiften inkluderar studieavgift samt kost och logi. Beroende på utbildningsort (campus) kan andra kostnader inkluderas i avgiften som till exempel studieresor, språkkurser, rumsstädning med mera. Det finns mer information på webbplatsen för College of Europe.

UHR:s stipendium är ett bidrag till utbildningen. I UHR:s uppdrag anges varje år vilket belopp som UHR kan dela ut. Stipendiemedlen fördelas så att det täcker den faktiska studieavgiften som är 80 procent av den totala avgiften vid College of Europe.  Om en stipendiat har fått andra stipendiemedel som går ut över 100 procent av den totala skolavgiften görs en avräkning.

Behörig stipendiat är en student som är svensk medborgare och som har antagits till påbyggnadsutbildning vid College of Europe i Brygge, Natolin eller Tirana kommande läsår.

 1. UHR eftersträvar jämn fördelning av stipendiemedel mellan alla tre campus, med minst ett stipendium per campus. Om det finns tillräckligt med antagna studenter vid campus Tirana ska två stipendier gå till detta lärosäte.
 2. UHR strävar efter en jämn fördelning av stipendiemedel mellan studieinriktningar på samma campus, med minst ett stipendium per studieinriktning per campus.
 3. UHR fördelar stipendiemedlen med hänsyn till jämn fördelning mellan studenternas olika utbildningsbakgrund (juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer), med minst ett stipendium per utbildningsbakgrund.
 4. Om flera studenter har samma studieinriktning prioriteras studenter på magisternivå före studenter på kandidatnivå.
 5. UHR prioriterar studenter som har en studiebakgrund på ett svenskt lärosäte.
 6. Vid urval mellan studenter med dubbla medborgarskap prioriterar UHR studenter från underrepresenterade medlemsländer i EU. De underrepresenterade länderna är: Finland, Danmark, Nederländerna, Polen, Malta, Tyskland, Luxemburg, Ungern, Estland, Slovakien, Irland och Tjeckien.
 7. Kvarstående urval avgörs genom lottdragning.

UHR tar fram en lista på stipendiater utifrån dessa urvalskriterier. Listan utgör grund för UHR:s beslut om fördelning av stipendiemedel. 

Urvalskriterierna gäller från och med läsåret 2024/25.

Ansökan till läsåret 2024/2025 är stängd. Ansökan till läsåret 2025/2026 öppnar under oktober 2024.

Du ansöker via College of Europes webbplats.

Vill du veta mer om stipendierna som UHR administrerar till svenska studenter?
Kontakta UHR genom att mejla till e-postadressen: collegeofeurope@uhr.se

Senast uppdaterad: 12 mars 2024