Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. UHR är nationellt kontor för Erasmus+ inom utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning.

Erasmus+ utbildningsdel främjar mobilitet och projektsamarbeten. Som nationellt kontor för Erasmus+ ska UHR:

  • informera om Erasmus+
  • välja projekt som ska få Erasmus+medel
  • övervaka och utvärdera Erasmus+
  • stödja de sökande och deltagarna
  • samarbeta med andra nationella kontor och EU
  • främja Erasmus+
  • sprida goda exempel.

Programmets ungdomsdelar sköts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Senast uppdaterad: 27 januari 2023