Så går du vidare till arbete och studier

Har du använt UHR:s digitala bedömningstjänst eller fått ett utlåtande från UHR? Vi berättar hur du går vidare till arbete och studier.

Ung man promenerar  till  jobbetet

Resultatet från UHR:s bedömningstjänst, eller ditt utlåtande, använder du tillsammans med dina utbildningsdokument när du söker jobb. Med utbildningsdokument menar vi både en ämnesförteckning och diplom. En bedömning av din gymnasieutbildning kan också vara till hjälp när du ska planera framtida studier i Sverige.

Jag vill arbeta i Sverige

Jag planerar att studera i Sverige

Arbete och studier över nationsgränser

I Sverige finns Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och en referensram specifikt för högskoleexamina. Båda dessa referensramar utgörs av ett antal nivåer som är jämförbara med nivåer i europeiska referensramar. De kan underlätta jämförelser när man söker arbete eller studier över nationsgränserna.

Både bedömningstjänsten och utlåtandet anger på vilken kvalifikationsnivå den utländska utbildningen befinner sig i enligt det svenska utbildningssystemet. Det finns även information om det svenska kvalifikationsramverket (SeQF). 

Referensramar för svenska kvalifikationer och examina

Information om det svenska samhället - för dig som är ny i Sverige

Vill du läsa om hur det svenska samhället fungerar så kan du göra det på Informationsverige.se. Det är länsstyrelsernas webbplats och innehåller information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Här finns bland annat material där du kan träna svenska själv och samhällsorientering för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället.

Informationsverige.se

Vad är vad?

Bedömningstjänsten

Om du behöver ett dokument som visar vad din utländska utbildning motsvarar i Sverige kan du använda vår digitala bedömningstjänst. Du söker på det land du utbildat dig i, den utbildning du gått, och kan sen enkelt se jämförbar svensk utbildning. Resultatet kan du spara som en pdf och använda när du till exempel söker jobb.

Utlåtandet

Om din utbildning inte finns i vår bedömningstjänst kan du ansöka om bedömning och få ett utlåtande från UHR. Du skickar in en ansökan tillsammans med dina utbildningsdokument. Vi handlägger och bedömer ansökan och utbildningsdokument. Du får sedan ett digitalt dokument (utlåtande) efter cirka 2-5 månader. Utlåtandet kan du använda när du till exempel söker jobb.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024